سیستم های تصفیه آب شش مرحله ای KING AQUA

تصفیه آب شش مرحله ای KING AQUA

سیستم های تصفیه آب RO- KING AQUA
سیستم های تصفیه آب RO- KING AQUAبه عنوان موثرترین روش در تصفیه آب با استاندارد کیفی سازمان بهداشتی جهانی NSF به کار می رود و قادر است 96% فسفات، نیترات، نیتریت، کلر، هلومتانها و سایر مواد آلاینده و بیماری زای موجود در آب تصفیه کرده و روزانه از 200 لیتر تا 400 لیتر آب سالم و گوارا را به شما مصرف کنندگان محترم عرضه کند و قابلیت اتصال به آب سرد کن و یخچال و ساید بای ساید را دارد

دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای
•    در 3 ظرفیت مختلف 50 و 75 و 100 گالن
•    با گیج روغنی و پایه جهت عمر طولانی هوزینگ ها
•    دارای 2 مرحله مواد معدنی و طعم و بوی بد زائد
“مدل: KA-RO 50G-75G-100G-T33”

دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای
•    دارای مرحله ششم با Ball Mineral Stone شیشه ای
•    با گیج روغنی و پایه جهت عمر طولانی هوزینگ ها
•    دارای 2 مرحله مواد معدنی و طعم و بوی بد زائد
“مدل: KA-RO 50G-T22”

دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای
•    دارای لامپ UV جهت استرلیزه کردن آب های آلوده به باکتری و ویروس
•    با گیج روغنی و پایه جهت عمر طولانی هوزینگ ها
“مدل: KA-RO 50G- UV ”

Water treatment systems, RO-KING AQUA as the most effective method for water quality standards of the world health organization NSF is used and is capable of 96% phosphates, nitrates, nitrites, chlorine, and other contaminants Hlvmtanha and Waterborne Diseases purified from 200 liters to 400 liters of water daily and clean and wholesome supply to your esteemed consumers and connected water coolers and refrigerators are Side by Side

Household water purifier, six stage
• in three different capacities of 50, 75 and 100 gallons
• Housing with Oil gauge base for long life and
• 2-stage minerals, taste and odor removal
“Model: KA-RO 50G-75G-100G-T33”

Household water purifier, six stage
• New Step with Ball Mineral Stone Glass
• Housing with Oil gauge base for long life and
• 2-stage minerals, taste and odor removal
“Model: KA-RO 50G-T22”

Household water purifier, six stage
• UV lamp for sterilizing water contaminated with bacteria and viruses
• Housing with Oil gauge base for long life and
“Model: KA-RO 50G-UV”……

RO-KING AQUA, sterilization, domestic water purifier, six stage water purifier, six stage water purifier, water purifier, six stage ro, municipal water systems, salt water purification units, water treatment system machine, water desalination, World Health Organization, water purification systems, RO-KING AQUA, lamp UV, Aqua King