چگونه دستگاه تصفیه آب خانگی نصب می شود؟

دستگاه تصفیه آب خانگی

1. دستگاه تصفیه آب خانگی را در محل مناسبی از زیر سینک داخل کابینت قرار داده و به دیواره کابینت تکیه دهید و یا با توجه به سوراخ های روی براکت، به دیواده داخل کابینت با فاصله 5 سانتی متر از کف پیچ کنید.

2. رزوه های روی تانک را به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید. شیر مخزن را به ورودی تانک متصل کنید.برای محکم کردن شیر در محل خود هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.

3. لفاف پلاستیکی کارتریج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ خود قرار دهید.

4. با آچار مخصوص هوزینگ ها را محکم کنید.

5. ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و آن را در هوزینگ قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می شود.

6. در پوش هوزینگ ممبران RO را بخوبی محکم کنید. توجه داشته باشید لوله ورودی به محفظه RO را فعلا نصب نکنید . این عمل در انتهای نصب انجام میشود.

1. Household water treatment system in place of the cabinet under the sink and put Sit back and the wall cabinets or due to holes in the brackets, The walls of the cabinet at a distance of 5 cm from the bottom screw.

2 threads on the tank with Teflon tape, the tape dispensing. To secure the tank valve connected to the inlet valve on the tank itself does not use a wrench.
3. Remove the carbon fiber wrapping plastic cartridges and filters in your housing.

4. Specific housing and tighten it with a wrench.

5. RO membrane to remove the plastic wrap and put it in the housing. Also note that the membrane with two rubber washers into the chamber.
6. RO membrane housing cap to tighten well. Note chamber inlet pipe to the RO is currently not installed. This is done at the end of installation.

Transgenic water treatment, Water Purifier Water Purifier Blvmr, Taiwanese, special wrench housing, bacteriology lamp uv, tanks, domestic water purifier, water purifier ro, home water purifier, filter, UV, membrane (RO), housing units Household water treatment, membrane housing RO, fiber cartridges, cartridges, carbon fiber, carbon cartridges