خصایص سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی
 •  کلیه محاسبات فنی بر پایه استانداردهای طراحی صورت می گیرد
 • سرعت و بازدهی زیاد در تصفیه آب
 • هدایت آسان و عدم احتیاج به اپراتور آموزش دیده و زبردست
 • سختی گیر رزینی به شیر هواگیری مجهز است وفشار سنج
 • هزینه سرویس و نگه داری سختی گیر رزینی بسیار کم است
 • مخزن دستگاه سختی گیر تهیه شده از ورق کربن استیل برابر با استاندارد مجهز به دریچه آدمرو برای بازدیدهای مورد نیاز
 • دستگاه های نشر و جمع کننده آب همراه با نازلهای مشخص

 • لوله کشی سختی گیر رزینی از جنس گالوانیزه PVC یا پلی اتیلن می باشد .
 • یک لایه شن سیلیسی دانه بندی شده
 • مخزن نمکی سختی گیر رزینی از جنس پلی اتیلن، فلزی یا بتنی است.
 • سختی گیر رزینی قابل عرضه به سه شکل : دستی، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک برای شستشوی برعکس می باشد .

در شرکت دستگاههای سختی گیری رزینی در گنجایش های گوناگون براساس احتیاج برای تصفیه اقسام آب ها با درجات سختی گوناگون تهیه شده است.

All technical calculations are based on design standards
Speed ​​and high efficiency in water treatment
Easy navigation and a lack of trained and experienced operators need
Taker air valve is equipped with pressure gauge
Service and maintenance costs are very low taker
Made of carbon steel plate from the tank softening plant is equipped with standard valves to visit Dmrv required emission and collection devices with nozzles clear water
PVC or galvanized steel piping water softener resin is polyethylene.
A layer of silica sand graded
Salt tank softening polyethylene resin, metal or concrete.
Taker available in three forms: manual, semi-automatic, fully automatic washing is the opposite.
Caspian Engineering Company Rshya communication devices in the softening resin in the capacity of various degrees of difficulty based on the need for treatment of various types of water is provided.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters for water, domestic and industrial water treatment system filters water softener resin, clear softening of Iran, Tehran-friendly water softener, softening temperature equipment
, Softening the boiler, softener resin, Ansar, taker taker all-taker clear Iran Radiator taker, taker what Robert softener, softening Zhyvlyty, Softening clear