مراحل تولید آب آشامیدنی معدنی

تولید آب آشامیدنی معدنی

در واحدهای تولید کننده محصولات آشامیدنی خصوصا بسته بندی آ به منظور استفاده مستقیم از آن به دلیل آنکه ماده اولیه موارد استفاده در این منابع آب می باشد،
وجود هرگونه خصوصیات غیر استاندارد فیزیکی یا شیمیایی مانند درجه سختی کل، PH، طعم، بو، ماندگاری در آب مصرفی می تواند مستقیما در کیفیت محصول تولید شده تاثیر گذار باشد.


لذا تجهیز در راه اندازی واحد تصفیه آب مجهز به بهترین مکانیسم ها و ماشین آلات تصفیه آب جزء لاینفک این گونه واحدهای تولیدی می باشد
که باعث شده است این واحد جزء معدود کارخانه هایی باشد که به جهت اهمیت دادن به سلامت آب، به جهت ضدعفونی کردن، آب مصرفی و از بین بردن هرگونه املاح و ماندگاری زیاد دقت لازم را در دستور تولید خود قرار داده باشد .
مراحل بسته بندی
1-    با تهیه مواد اولیه (پریفرم) توسط کوره حرارت داده می شود و سپس توسط دستگاه بادکن بطری 0/5 و 1/5 آماده می شود .
2-    بطری های آماده شده وارد دستگاه (PET) پرکن می شود و پس از شستشوی بطری و آبگیری پرشده و آماده درب گذاری می شود .
3-    توسط ریل (خط انتقال بطری به دستگاه دیگر) به دستگاه OPP (لیبل زن) هدایت می شود و پس از چسباندن لیبل به دستگاه جت پرینتر (تاریخ زن) هدایت می شود .
4-    پس از درج تاریخ و ساعت و سری ساخت آن به دستگاه شیرینگ (بسته بندی) هدایت شده و بعد به انبار انتقال داده می شود .

  Any physical or chemical properties, such as hardness of non-standard, PH, taste, smell, persistence in water can directly affect the quality of the product.

We set up the equipment in water filtration units equipped with the best machines and mechanisms for water is an integral part of these units

1 – Preparation of raw material (preform) is heated by a furnace and then by bottle Batken 0/5 and 1/5 is ready.
2 – insert the prepared bottles (PET) is filling and washing and water bottles filled and ready to be invested door.
3 – by Rail (bottles transmission line to another device) to the Device OPP (her label) is directed to a device and then attaching labels Jet Printer (on women) is driven.
4 – Insert the date and time of its construction secret Sharing Device (packaging) directed and is transmitted to the warehouse.

Mineral water, drinking water, water purification device (PET), the device OPP, jet machines, devices, Sharing, products, drinking water, heating furnace