لزوم استفاده از خشک کن هوای فشرده

تصفیه آب خانگی Ro

هوای فشرده (خروجی از کمپرسورها) در بسیاری از کارخانجات و صنایع استفاده می شود . ازآن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-    جهت عمل کننده های پنوماتیک نظیر جک ها و ابزار آلات بادی و Air Motor

2-   جهت سیستم های کنترلی ماشین آلات و ابزار دقیق

3-   جهت استفاده مستقیم در پروسه (نظیر سیستم اسپری رنگ در کارخانجات ، پلاستیک سازی و Blow Molding ، خشک نمودن محصول یابسته بندی مربوطه وغیره ) .

4-  رطوبت موجود در هوای فشرده باعث خوردگی و آسیب دیدن تجهیزات کارخانه (مثلا خوردگی لوله کشی ، جک ها وشیرآلات پنوماتیکی در صنایعی مانند صنایع نفت و پتروشیمی ، نساجی ، تولید سیمان ، کاشی ، چینی ، فلزات  وغیره ) و حتی در بعضی مواقع سبب پایین آمدن کیفیت محصولات می گردد (مثلا در سیستم اسپری رنگ کارخانجات اتومبیل سازی ، دستگاه های تولید کفش P.U. ، صنایع غذایی ، دارویی و غیره ) .

5-   بنابراین جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف خط تولید ، افزایش بهره وری و افزایش کیفیت محصولات بهتراست هوای فشرده خشک و عاری از رطوبت باشد . بدین منظور از درایرهای دسیکانت یا تبریدی و تجهیزات مربوطه استفاده می گردد که بعد از کمپرسور ، نصب می شوند و هوای خشک و عاری از رطوبت مهیا می گردد .

Compressed air (output of the compressors) used in many factories and industries. It will include the following:

1 for acting pneumatic jack and tools such as Wind and Air Motor

2. The control systems of machines and devices

3. In order to direct use in the process (such as paint spray systems in factories, plastic and Blow Molding, drying the product Yabsth packaging, etc.).

4. The moisture in the air, causing corrosion and damage to plant equipment (eg corrosion of pipes, pneumatic jacks Vshyralat in industries such as oil and petrochemical, textile, cement, tile, porcelain, metal, etc.) and even in some cases cause Product quality is low (eg in car factories spray paint, shoe manufacturing machines PU, food, pharmaceutical, etc.).

5. Therefore, in order to reduce the cost of maintenance and stop the production line, increase productivity and enhance the quality of compressed air should be dry and free of moisture. For this purpose, Dsykant or refrigeration dryers and related equipment used after the compressors, installed and dry air is provided free of moisture.