نانو لوله کربنی – دستگاه زیرسینکی RO – سترون سدیم هیپوکلریت

دستگاه تصفیه آب و فاضلاب

نانو لوله های کربنی

نانولوله های کربنی لوله هایی در اندازه نانو از جنس کربن می توانند به طور یکنواخت ردیف شوند تا غشاهای دارای منافذ با مقیاس نانو تشکیل دهند. این غشاها م ی توانند آلایند هها را حذف نمایند. منافذ با مقیاس نانویی این صافیها نسبت به فنآوریهای تصفیه دیگر، انتخابی تر عمل می کنند. نانولوله های کربنی، مساحت سطح بالا، نفوذپذیری بالا و پایداری مکانیکی و گرمایی خوبی دار ند.نانو لوله های کربنی یکی از سفت ترین مواد به شمار می آیند و در عین استحکام بالا بسیار انعطاف پذیر

هستند. مقاومت یک نانو لوله نسبت به وزنش 500 برابر آلومینیوم است. نانو لوله ها مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی داشته و از پایداری گرمایی بالایی برخوردارند. نانو لول ههای کربنی از لحاظ کاتالیزگری فعال می باشند

نانو لوله ها خاصیت مویینگی بالایی دارند و می توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند .

غشاهای نانولوله های کربنی می توانند به وسیله پوشاندن یک کاغذ سیلیکونی یا ذرات نانوی کاتالیزور فلزی ساخته شوند که سبب ایجاد نانو لوله های کربنی می شود که بصورت عمودی ردیف شده و بصورت فشرده بسته بندی می شوند . سپس، فضاهای بین نانوتیوبهای کربنی می توانند با مواد سرامیکی پر شوند تا پایداری غشا را افزایش دهند.

Tubes made of carbon nano-sized carbon nآب تصفیه کن water tek٬ دستگاه تصفیه آب آکوا فلو٬ عملکرد دی اریتور٬ فروش دی اریتور٬ قیمت آب تصفیه کن water tek٬ قیمت تصفیه آب water tek٬ قیمت تصفیه آب خانگی water tek٬ قیمت دستگاه تصفیه آب water tek٬ قیمت دستگاه تصفیه آب آکوا بست٬ قیمت دستگاه تصفیه آب آکوا تک٬ قیمت دی اریتور٬ کاربرد دی اریتور

تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب معصومی

anotubes can be uniformly aligned to form membranes with nanoscale pores. These membranes can help to eliminate tens Laynd. Nano-scale aeration wastewater treatment compared to other technologies, they are more selective. Carbon nanotubes, high surface area, high permeability and thermal stability and good mechanical Nd.nanv of carbon nanotube materials are one of the most rigid and flexible at the same strength
Are. Strength to weight ratio, a nanotube is 500 times that of aluminum. Nanotubes have good resistance against chemicals and high thermal stability. Carbon nano-tubes acting as a catalyst active
Nanotubes have high capillary rise and can accommodate gases and liquids.
Carbon nanotube membranes can be covered by a silicone paper or metal catalyst nanoparticles are causing the vertically aligned carbon nanotubes to form a compact package. The spaces between the carbon nanotubes can be filled with a ceramic material to increase membrane stability.

Water-west point, Aqua Life water, water purification, water treatment Elijah water tek, Water Purifier Aqua Flo, the deaerator, deaerator sales price of water treatment water tek, price of treating water tek, prices for household water treatment water tek, price of treating water tek, Best price Aqua water Purifier, water Filter Aqua single price, the price of the deaerator, use the deaerator

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه های زیرسینکی RO

دقیق ترین و متداولترین این نوع تصفیه بوده و در زیر سینک ظرفشویی نصب می شوند. این دستگاه ها در انواع مختلف 5 ، 6 و 7 فیلتر هستند که 5 فیلتر اولیه در آنها مشترک بوده و عمل اسمز معکوس (RO) را انجام می دهند و فیلتر های 6 و 7 می توانند بعنوان تکمیل کننده فرایند تصفیه مانند ضدعفونی کردن ، تبدیل خواص اب مانند قلیایی کردن و یا افزایش مواد معدنی (Mineral) مورد استفاده قرار گیرند.

دستگاه تصفیه آب واتر پرو
دستگاه تصفیه آب واتر فامیلی

بطور خلاصه می توان گفت سیستم اسمز معکوس دارای 5 فیلتر می باشد که 3 فیلتر آن پیش تصفیه بوده و ناخالصی هایی همچون شن و ماسه ، گل ولای ، زنگ لوله ، لجن ، جلبک ، کلر و مشتقات آن ، رنگ ، بو ، و طعم بد و تمامی ذرات معلق درشتر از 5 میکرون را حذف می کنند. سپس آب وارد فیلتر چهارم که فیلتر اصلی این سیستم است می شود تا فرایند اسمز معکوس انجام شود. در این فرایند آب خالص جدا شده و در مخزن تحت فشار دستگاه ذخیره می شود و آب آلوده شامل املاح سنگین ، نیترات ، آرسنیک ، میکروبها و ویروس ها ، انگل ، کیست و بطور کلی تمامی ناخالصی های آلی و معدنی محلول در آب بصورت پساب وارد جریان فاضلاب می شود. فیلتر پنجم بعد از مخزن بوده و آب ذخیره شده در مخزن قبل از مصرف وارد فیلتر پنجم می شود تا آثار احتمالی ماندگاری آب در مخزن گرفته شود.

گرچه در سیستم های RO توسط 5 فیلتر فوق الذکر، آب ورودی بصورت کامل از هر نوع ناخالصی معلق و محلول تصفیه می شود، ولی در این سیستم ها از فیلترهای دیگری بعنوان فیلترهای 6، 7 و گاها هشتم استفاده می شود که باعث بوجود آمدن مدلهای متنوع گشته است.

سرویس تصفیه٬ سرویس دستگاه تصفیه آب٬ سرویس دستگاه تصفیه آب خانگی٬ سیستم تصفیه آب استخر٬ سیستم تصفیه آب ro٬ سیستم تصفیه آب استخر٬ سیستم تصفیه آب اسمز معکوس٬ سیستم تصفیه آب خانگی٬ سیستم تصفیه آب شهری٬ سیستم تصفیه آب صنعتی٬ سیستم تصفیه آب صنعتی ro٬ سیستم تصفیه آب کارخانه

The strictest and most common type of treatment can be installed under the sink.These are the different types 5, 6 and 7 filters are 5 basic filters in common And operation of reverse osmosis (RO) filters 6 and 7 are doing and can For complete treatment process, such as sterilization, Conversion properties such as alkali or increase the mineral water (Mineral) used.

In short, reverse osmosis systems have a 5 filter is 3 filters for the pretreatment and impurities such as sand, mud provinces, bell tube, Sludge, algae, chlorine and its derivatives, color, smell, and taste bad and the camels of 5 micron particlesRemove it. The fourth filter water filter system is the main Reverse osmosis is the process. In this process, pure water isolated And stored in pressurized tanks And contaminated water containing heavy minerals, nitrates, arsenic, germs and viruses, parasites, cyst And generally all organic and inorganic impurities in the waste water into the sewage flow. Filter fifth tank and the water stored in the tank before taking into fifth filter The probability of survival is water in the tank.

Although RO systems by 5 filter above the water as Suspended and dissolved impurities from any kind of treatment, but in this system of filters For other filters, 6, 7, and sometimes eight different models have been used to cause.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier kflow, Water Purifier PURE WATER cleaning service, service water treatment system, water treatment system, domestic service, pool water filtration system, water purification systems, ro, pool water filtration system, reverse osmosis water purification system , home water purification systems, water purification systems, municipal, and industrial water treatment systems, water treatment systems, industrial ro, water purification plants

سترون کردن بوسیله سدیم هیپوکلریت

این روش ، ساده‌ترین روش سترون‌کردن است که یا به‌تنهایی در تاسیسات کوچک و یا به صورت کمکی با روش سترون کردن با گاز کلر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده سترون‌کننده ، سدیم هیپوکلریت یعنی آب ژاول است که غلظت آب ، زیاد و در حدود 48ْ است. یک در جز کلرومتری برابر است با 3,17 گرم کلر آزاد در هر کیلوگرم هیپوکلریت و یک کیلوگرم هیپوکلریت در 48ْ دارای 3,17×168=152 گرم کلر است. آب ژاول یا در عزابه تحویل می‌شود و یا در مخزنهایی که با کار بنایی احداث می‌شود. در حالت دوم در اثر گذشت زمان از عیار آن کاسته می‌شود..

محلول آب ژاول سترون کننده با آب ژاول 48ْ تهیه و مقدار کلر فعال لازم برای سترون‌کردن در آب تیتره می‌شود. این محلول شیره کلردار ، بطور بسیار منظم وارد آب می‌شود. برای این موضوع است که دستگاههای مختلف بوجود آمده است. حجم این دستگاهها کوچک و نگهداری آنها آسان است. این دستگاهها از یک تشتک بزرگ تشکیل شده‌اند که در سطح مجهز به یک چرخ آبکشی هستند و این چرخ به یک لوله تاشو و یک زبانه خروجی متصل است.

سرعت پایین رفتن چرخ آبکشی و سرعت تخلیه تشتک بزرگ با استفاده از یک آرایش مکانیکی تنظیم می‌شود. همچنین می‌توان یک پمپ اندازه‌گیر و یا ترجیها” یک پمپ پیستونی را که دقیقتر از یک پمپ غشایی است، بکار گرفت.

جدول فیلتر شنی٬ خرید فیلتر شنی٬ دستگاه فیلتر شنی٬ سیستم تصفیه آب استخر٬ سیستم تصفیه آب شهری٬ سیستم تصفیه آب صنعتی٬ سیستم تصفیه آب صنعتی ro٬ سیستم تصفیه آب کارخانه٬ فیلتر شنی ثقلی٬ فیلتر شنی خانگی٬ فیلتر شنی دما تجهیز٬ قیمت فیلتر زیر شنی

This way, the easiest method is to sterilize either alone or in small installations to help with chlorine sterilization method used. Female sterilization, the sodium hypochlorite bleach is the water density, high and is about 48. One of the chloroethyl meter is equal to 3.17 grams per kilogram of free chlorine, hypochlorite and a hypochlorite at 48 kg with 3,17 × 168 = 152 g of chlorine. Bleach or Zabh be delivered or in tanks that are constructed with masonry work. In the latter case it is reduced by the time of the shifter.
Sterilized with bleach 48 bleach solution prepared for Strvnkrdn active chlorine content in water is sodium. The SAP solution chlorination, the water is very regular. This thread has been created for the different devices. The compact size and easy maintenance. These devices consist of a large pan, rinse the surface with a wheel and the wheel is connected to a tube folded and an output tab.
Rinse and drain pan big wheel going down fast speed is set using a mechanical arrangement. You can also monitor a pump or preferably “a piston pump that is closer to a membrane pump, was used.

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Water Tech Water Treatment Water Saif sand filter table, buy sand filter, sand filter system, water filtration system pools, municipal water treatment, industrial water treatment systems, water treatment systems, industrial ro, water filtration system factory, gravity sand filter, sand filter, household furnishing sand filter temperature, the sand filter price

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *