اصول فرآیند تصفیه خانه آب – نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژی

دستگاه آب تصفیه کن خانگی Ro

اصول فرآیند تصفیه خانه آب

در تصفیه خانه کامل آب از مراحل زیر تشکیل یافته است :

1- کنترل pH

2- کنترل کدورت آب ،این کار با استفاده از دستگاههای اتوماتیک در محل برداشت آب از منبع آب یا از محل ورود آب به تصفیه خانه و یا اندازه گیری آزمایشگاهی انجام میگیرد .

3- تعیین درجه حرارت که خیلی ضروری نیست .

4- انجام روش ضدعفونی کردن مقدماتی به منظور حذف میکروارگانیسم های گیاهی و جانوری که باعث گرفتگی منافذ صافی ها می شود .

5- اندازه گیری میزان جریان

6- تعیین سطح آب در حوض لختلاط مواد منعقد کننده و آب یا کواگولاسیون

7- وسایل تزریق مواد شیمیایی و کنترل pH

8- کنترل غلظت لجن

9- تزریق کلر به آب تصفیه شده

10- تعیین افت فشار در صافیها

11- مسائل مربوط به شستشوی صافی ها

فرآیند تصفیه خانه آب

در تصفیه خانه های کوچک کواگولاسیون و فلوکولاسیون در یک حوض و ته نشینی فلوکها در حوض جداگانه ای انجام میگیرد ولی در تصفیه خانه های بزرگ این اعمال تماما در یک حوض قابل اجرا است . در حوضهای کواگولاسیون و فلوکولاسیون سرعت اختلاط باید 0.2 تا 0.6 متر در ثانیه باشد و هیچگاه این سرعت نمیتواند از 0.1 متر در ثانیه کاهش یابد زیرا موادمعلق که باید بعد از فلوکولاسیون برای درشتر شدن فلوکها دائما در حال تعلیق و تصادم باشند رسوب خواهد نمود و اگر سرعت از 0.6 متر در ثانیه بیشتر باشد فلوکهای تشکیل شده خواهند شکست . زمان اختلاط سریع مواد شیمیایی با آب 30 تا 60 ثانیه است و زمان فلوکولاسیون 5-10-15 و حتی 30 دقیقه تعیین شده است .

انرژی لازم برای کواگولاسیون و فلوکولاسیون 0.25 ات 1 اسب برای هر میلیون گالن در روز توصیه گردیده است . در تصفیه خانه های کوچک ممکن است به جای استفاده از هم زنهای مکانیکی از ایجاد موانع ور حوض های فوق الذکر استفاده نمود .

هم زنهای حوض فلوکولاسیون باید حداقل 10 تا25 درصد سطح حوض را بپوشانند و سرعت اختلاط این حوض تقریبا نظیر حوض کواگولاسیون است . دور بهم زدن در کواگولاسیون 100 ودر فلوکولاسیون 40 دور در دقیقه منظور میگردد . آبی که مواد معلق و کلوئیدی آن به فلوک تبدیل شده برای ته نشینی وارد حوض ته نشینی میگردد . در هر ناحیه ته نشینی 4 ناحیه زیر قابل پیش بینی است .

1- ناحیه ورود آب که از این محل آب باید به طور یکنواخت در تمام سطح حوض پخش گردد .

2- ناحیه خروج آب ته نشینی شده

3- ناحیه دریافت لجن حاصل از ته نشینی شدن فلوکها

4- ناحیه ته نشینی که شاید مهمترین قسمت حوض بوده و عمل زلال سازی آب در آن به عمل می آید .

سختی گیر نیمه اتوماتیک٬ سختی گیر های رزینی٬ سختی گیر های مغناطیسی٬ سختی گیر و رسوب زدا٬ مخزن همزن دار٬ مخزن هوایی آب٬ مخزن هیدرولیکی٬ کلر زن٬ کلر زن اتوماتیک٬ کلر زن استخر٬ کلرزن مایع

In the water treatment plant consists of the following steps:

1. pH control
2. Control the turbidity of water, the use of automatic machines for the removal of water from a water source or from the water treatment plant

Or laboratory measurements are performed.

3. Set the temperature is very essential.

4. Preliminary sterilization procedure for removal of plant and animal organisms that cause congestion
The pores of the filter.

5. Measurement of flow rate

6. The water level in the pond water Lkhtlat coagulants or coagulation

7. The chemical injection equipment and pH control
8. Control of Sludge

9. injecting chlorine to water

10. Determine the pressure drop Filters

11. Issues washing filters

In a small refinery Koay conversation flow ventilation and ventilation in a small pond and sedimentation pond flock to separate done

But in large refinery dock acts in a totally applicable.

 The pool of Koay Gvlasyvn and mixing speed to 0.2 to 0.6 meters per second Flvkvlasyvn and never speed of 0.1 meters per second can be reduced

 Mvadmlq to be small because the flow ventilation for the camels of the flock are constantly being suspended sediment will crash

 If the speed of 0.6 meters per second is composed Flvkhay break.

 The rapid mixing chemicals with water for 30 to 60 seconds and the co-flow ventilation 5-10-15 and even a 30-minute set.

Coagulation and your energy to flow where ventilation 0.25 1 horse for every million gallons per day is recommended. In a small plant may be used instead of the women used mechanical barriers around the pool above.

The women pool where ventilation flow must be at least 10 to 25% of the cover pool and the pool almost as quickly mixing the coagulation tank. Stir in Flvkvlasyvn away at 40 100 rpm to cause coagulation.

 Aqueous colloidal suspension and turned it into the flock to be settling into a settling pond. The area under the sink 4 is predictable.

1. Place the water that the water must be spread evenly over the entire surface of the pond.
2. Exit the water deposited
3. Get the sludge from the settling of the flock
4. Perhaps the most important part of the settling pond water clear and practice it comes to action.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, water purification units crystals, filters, domestic and industrial water treatment system for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, softener and anti-sedimentation tank with agitator, air tank, water tank hydraulic, wife Claire, Claire automatic woman, liquid chlorine, chlorination Astkhr, woman…

نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژی دستگاه تصفیه آب

کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی دستگاه تصفیه آب رافقط از طریق نمونه های متوالی که درطول مدت زمان معینی جمع آوری شده میتوان ارزیابی نمود.

برای جمع آوری نمونه آب باید از بطریهای شیشه ای یا درب سمباده ای استریل استفاده شود و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی های بعدی آن بعمل آید.

برروی برچسب بطری باید تاریخ نمونه برداری ، نام شخص نمونه گیر ومکان نمونه برداری ثبت گردد.

ابتدا شیر برداشت دستگاه تصفیه آب را با پنبه الکلی مشتعل ضد عفونی میکنند و سپس شیرآب را باز کرده و پس از چندثانیه آب را داخل بطری می ریزند درآن را بسته و به آزمایشگاه یا مرکز بهداشتی درمانی می فرستند.

آزمایش بهتر است بلافاصله بعد از نمونه برداری انجام شود اما چون درمناطق روستایی این مسئله امکان پذیرنیست ، بنابراین برای آبهای آلوده فاصله زمانی 6 ساعت و برای آبهای پاک فاصله زمانی 12 ساعت از لحظه نمونه برداری تا انتقال به آزمایشگاه باید درنظر گرفته شود و حداکثر از 24 ساعت تجاوز ننماید.

آب شیرین کن ها٬ آب شیرین کن های خانگی٬ آب شیرین کن هسته ای٬ آب قلیایی یونیزه شده٬ دستگاه آب یونیزه قلیایی٬ دستگاه تصفیه آب در کرج٬ فروش آب یونیزه قلیایی٬ نمایندگی دستگاه تصفیه اب کرج٬ نمایندگی فروش دستگاه تصفیه آب در کرج٬ واحد کلر زنی٬ کلر زنی آب چاه٬ کلر زنی در آب٬ کلر زنی مخازن آب

Rafqt bacteriological quality of drinking water through successive samples that were collected during the period of time can be evaluated.

To collect water samples must be sterile glass bottles or sanding doors

And protective measures taken to prevent further contamination.

The label on the bottle to the sampling date, name of the person recorded Sample sampler place.

Testing should be performed immediately after sampling but in rural areas it is possible for most of us,

So for polluted waters interval of 6 hours to clean water sampling interval of 12 hours from the moment the transfer to the laboratory should be considered

Not exceed a maximum of 24 hours.

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk desalination and desalination home, nuclear desalination, ionized alkaline water, alkaline ionized water machine, water treatment system in Karaj, sales alkaline ionized water, water purification units represent Branch, water Purifier sale in Karaj, a single chlorine, chlorination of water wells, water chlorination, chlorine water tanks

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *