نیترات و تصفیه آب

نیترات و تصفیه آب

تصفیه آب قادر به حذف نیترات های محلول در آب نمی باشد. نیترات از جمله مواد اضافی و ناخالصی است که دارای حلالیت بسیار بالایی در آب می باشد و بدون بو و رنگ است و با روش های معمولی تصفیه آب قابل جداسازی از آب نمی باشد. به همین جهت نیازمند روش های پیشرفته تری مثل اسمز معکوس است.

این روش تصفیه آب قدرت بالایی در حذف ناخالصی های محلول در آب و به ویژه نیترات دارد. نیترات در صورت وجود در آب عوارضی همچون سندرم در بدن ایجاد می کند که نشانه آن تیرگی پوست اطراف چشم ها و لب هاست. این ماده برای نوزادان خطرات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. برای پاکسازی آب از نیترات از روش های رقیق سازی، تبادل یون و اسمز معکوس بیشتر استفاده می شود.اسمز معکوس از آنجایی که بدون افزودن هیچگونه مواد شیمیایی به آب انجام می شود و یک روش فیزیکی است معمولا در این زمینه موفق تر است و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.

Water treatment to remove nitrates is not water soluble.Nitrate Hence the need for more advanced techniques such as reverse osmosis is.The high power water treatment method for removing impurities are soluble in water, particularly nitrates. Nitrat in the presence of water in the body, causing symptoms like syndrome that is manifested in the darkening of the skin around the eyes and lips. This matter will create greater risks for infants.Clean water for nitrate dilution methods, ion exchange and reverse osmosis is used more Reverse .asmz without adding any chemicals to the water as done And a physical approach is usually more successful in this area and is economically more affordable.

Household Water Purifier Water Safe, Safe water company, water filter, water treatment Safe, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water treatment system water tek, Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek