انواع و ویژگی های مخازن سه لایه دنیا

مخازن سه لایه

ویژگی های مخازن سه لایه دنیا

  • از سه لایه تشکیل شده اند
  • در تمام سایزها و مدل های افقی، عمودی و مکعبی تولید می گردد .
  • ماندگاری آب برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ، بو و مزه
  • جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل منبع توسط لایه ضد ماوراء بنفش
  • کلیه مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های food grade قابل استفاده در صنایع غذایی می باشند .
  • شیارهای موجود بر روی بدنه مخازن موجب افزایش مقاومت مکانیکی و زیبایی آن ها شده است.

مـخـازن عـمـودی

مخازن عمودی پلی اتیلن از سایز 300 تا 20000 لیتر به صورت یک پارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگه داری مواد اسیدی نیز تولید می گردد .

مخازن افقی

مخازن افقی پلی اتیلن از سایز 200 تا 10000 لیتر به صورت یک پارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگه داری مواد اسیدی نیز تولید می گردد .

مخازن مکعبی

مخازن مکعبی پلی اتیلن از سایز 500 تا 30000 لیتر به صورت یک پارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگه داری مواد اسیدی نیز تولید می گردد .

Vessel features three layers of world

Composed of three layers
In all sizes and models of horizontal, vertical and cube produced.
Sustainability of water for a long time without changing the color, smell and taste
Prevent the penetration of sunlight into a source of anti-UV layer
All tanks due to the use of food grade materials and colors are used in the food industry.
Grooves on the body of the reservoir increases the mechanical strength and the beauty it is.

Vertical Tanks
Vertical size of 300 to 20,000 liters of polyethylene tanks are made of a fabric For use in the petrochemical industry, dairy, water, chemicals This is a multi-layered reservoirs to maintain the acid is produced.

Horizontal tanks
Horizontal polyethylene containers in sizes ranging from 200 to 10,000 liters to produce a fabric For use in the petrochemical industry, dairy, water, chemicals
This is a multi-layered reservoirs to maintain the acid is produced.

Cube containers
Cubic polyethylene tanks of size 500 to 30,000 liters to produce a fabric For use in the petrochemical industry, dairy, water, chemicals This is a multi-layered reservoirs to maintain the acid is produced.

Taiwanese water treatment, water purification desktop machine, water treatment ponds, tanks three-layer, anti-UV layer, horizontal tanks, polyethylene tanks, horizontal, vertical tanks, polyethylene tanks, cubic, cubic tanks, polyethylene tanks, vertical, property Three layers of the tanks, all tanks