زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب واتر پرو :

فیلتر تصفیه آب واتر پرو

– فیلتر اول ( فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون یا PP  ) : پایان عمر این فیلتر از تغییر رنگ آن مشخص می گردد. محفظه این فیلتر شفاف بوده و میتوان تغییر رنگ آن را مشاهده کرد، زمان تعویض رنگ آن قهوه ای تیره می شود و بسته به محل نصب بین 1 تا 6 ماه عمر آن متغییر است.

– فیلتر دوم ( فیلتر کربن گرانول یا UDF یا GAC ) : عمر این فیلتر غالبا تا 6 ماه می باشد.

– فیلتر سوم ( فیلتر کربن بلاک یا CTO ) : عمر آن مشابه فیلتر دوم است. گاها در فیلتر سوم از فیلتر 1 میکرون PP نیز استفاده می شود که عمر آن هم تا 6 ماه می باشد.

– فیلتر چهارم ( Mem beran) : در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، فیلتر ممبران گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

– فیلتر پنجم ( پست کربن ) : زمان تعویض این فیلتر پس از گذشتن 1500 گالن معادل 5676 لیتر آب از آن است و معمولا تا 1 سال عمر می کند.

– فیلتر مواد معدنی ( Mineral ) : این فیلتر در مرحله ششم مورد استفاده قرار می گیرد و زمان تعویض آن مشابه فیلتر پنجم است.

– فیلتر قلیایی ( Alkaline ) : از این فیلتر نیز میتوان در مرحله ششم بجای فیلتر مینرال استفاده نمود که عمر آن هم مشابه فیلتر پنجم است.

– فیلتر ضد عفونی کننده ( فیلتر UV ) : این فیلتر حاوی لامپی است که طول عمر آن بسته به ساعات روشن بودن آن دارد و معمولا تا 8000 ساعت کار می کند.

– The first filter (filter 5 micron polypropylene or PP): the life of the filter is determined y the color change.
– The second filter (or UDF or granular carbon filter GAC): the life of the filter frequently to 6 mbonths.
– The third filter (filter carbon block or CTO): The second filter is the same age. Sometimes the third filter 1 micron PP filter used in the life time of up to 6 months.
– The fourth filter (Memberan): the timely replacement of the three-phase filters, membrane filter lasts up to two years.
– Filter V (E C): the replacement of the filter, after 5676 liters of water is equivalent to 1500 gallons and usually lasts up to 1 year.
– Filter minerals (Mineral): This filter is used in the sixth and fifth filter is similar substitutions.
– Filter alkaline (Alkaline): The sixth stage of the filter can also be used instead of mineral filters that life is too similar to the V filter.
– Disinfecting filters (filter UV): This filter contains a bulb that has turned its lifetime depending on the number of hours usually worked 8,000 hours.

Joker water treatment, swimming pool water treatment system, water treatment system Eva Mem beran, water, sweet, preventing precipitation, reverse osmosis membranes, filters, UV, filter disinfectant, filtered alkaline, mineral filter, polypropylene filter, filter Black carbon or CTO, can be installed in different places and shift, carbon posts