ویژگی های دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

ویژگی های دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

  قابلیت تصفیه آب تا 1600 لیتر در شبانه روز

مجهز به 2 پمپ با فشار 130 psi

مجهز به 2 عدد شیر برقی

عملکرد کاملا اتوماتیک

  4عدد ممبران 100 گالن Filmtec ساخت کشورآمریکا

 حذف طعم و بو و رنگ واملاح محلول در آب

 هزینه نگهداری بسیار پایین

حمل و جابه جایی و نصب بسیار آسان

Capacity up to 1600 liters of water per day

Equipped with 2 pumps with pressure 130 psi

Equipped with 2 x SOL

Fully automatic operation

   4 x 100 gallons Filmtec membrane manufacturing country represented

  Remove taste and odor and color dissolved in water

  Very low maintenance costs.

Shipping and handling and easy installation

Industrial water treatment, water purification, semi-industrial, industrial water purification system, 4 Membrane, 400 gallons of water treatment, water purification and water treatment pilot Lytr, 1600, remove taste and odor and color, 400-gallon water purification system, equipped with 2 number solenoid valve, equipped with 2 pumps, water features, semi-industrial, fully automated