مشخصات و تجهیزات جانبی دستگاه های تصفیه آب خانگی

تجهيزات جانبي دستگاه تصفيه آب خانگي

دستگاههای فیلتراسیون و تصفیه آب با توجه به مدل دارای فیلتر کارتریجهای زیر می باشند.

فیلتر دو منظوره کربن و پودری و پلی پروپیلن برای حذف ذرات معلق و کلر و بهبود طعم و مزه آب

فیلتر کربن پودری و یا کربن بلاک برای حذف کلر،بو و مواد آلی از آب و بهبود طعم و مزه آب

فیلتر رزین کاتیونی (سختی گیر) جهت کاهش سختی آب

لامپ uv جهت ضد عفونی و استریلیزاسیون آب با گذر آب 0.5الی1.0Gpm

کلیه دستگاههادارای متعلقات جهت نصب و راه اندازی و بسته بندی شده در کارتن می باشد.

Filtration and purification systems, water filter cartridges according to the model follows.

Dual carbon filter to remove particulate matter and chlorine powder and polypropylene and improves the taste of water
Carbon powder or carbon block filter to remove chlorine, odor and organic matter from water and improve the taste of water
Cationic resin filter (softener) to reduce water hardness
Uv lamp for disinfection and sterilization of water by passing water 0.5 to 1.0 Gpm
All Dstgahhadaray Software for installation and commissioning, and is packed in cartons.

Taiwanese water treatment, household water treatment, water purification desktop, sterilization, sterilization of water, remove chlorine, water purification systems, filtration systems, softeners, filters, dual, cationic resin filter, carbon filter powder, reduce water hardness, carbon block uv lamp for disinfection