موارد استفاده از آب تصفیه شده در خانه ها و کارخانه ها

استفاده از آب تصفیه شده

مصرف آشامیدن، آبی سبک و گوارا، تهیه چای با آب سبک و ریز خوشه و پاک شستشوی مطمئن گوشت و مرغ و سبزی

درکارخانه

    مصرف آب آشامیدنی کارکنان شرکت

    تهیه و تولید آب نرم جهت استفاده بویلر، چیلر، کولینگ تاور و شستشوی شیشه های دو جداره

    تهیه و تولید آب مقطر جهت کارخانه های داروسازی، لوازم بهداشتی، آزمایشگاه ها

    تامین و تولید آب باطری و آب دستگاه های دیالیز

    تولید و ضدعفونی آب مورد نیاز ماهی، دام و طیور

   قابلیت تولید آب تصفیه شده از 150 لیتر تا چندین هزار لیتر در شبانه روز

Eating, drinking, water, light and tasty, tea light and small clusters and clean water to wash the meat, poultry and vegetable

Factory cease

     Water consumption staff

     Production of soft water for boilers, chillers, cooling towers and double glass washing

     Production of distilled water for pharmaceutical companies, industries, laboratories

     Water production and water supply and battery dialysis machines

     Production and disinfect the water for the fish, livestock and poultry

    Production capacity of 150 liters up to several thousand liters of water per day

Household water treatment, water purification desktop, Aqua Water Purifier, water in homes, light-blue light and water production and supply Gvara, battery, produced water is produced Mqtr, soft water, water by filtration, and disinfection of water, potable water consumption devices Dyalyz,