انواع مختلف دستگاههای ضدعفونی UV

دستگاه ضدعفونی UV

بهترین شیوه ضدعفونی با UV، سیستم تحت فشار است. بدین منظور آ ب از میان یک محفظه بسته از جنس استنلس استیل که در آن لامپ های UV نصب شده اند، عبور داده میشود. امروزه تکنولوژی پیشرفته لامپهای کم فشار جیوه ای با قدرت و راندمان بسیار بالا و طول عمر مفید 8000 ساعت و بیشتر، امکان ضدعفونی موثر را با کمترین تعداد لامپ میسر ساخته است.باید توجه داشت که لامپ های UV در حرارت 20 درجه محیط بهترین راندمان را ارائه میدهند.

فشار بخار جیوه در داخل این لامپها با پایین آمدن حرارت بشدت کاهش مییابد بطوریکه در آب صفر درجه راندمان لامپ به زیر 15% میرسد. برای جلوگیری از این پدیده لامپ UV در یک لوله ازجنس کوارتز قرار داده میشود. نصب این لوله ها، علاوه بر رفع خطر شکستن لامپ بر اثر تماس با آب، محافظت لامپ از رسوب املاح آب و تعویض ساده لامپها را نیز ممکن می نماید.

تعیین مدل سیستم

جهت تعیین مدل سیستم UV، مهمترین عامل تعیین دبی آب عبوری می باشد. مقدار پرتودهی تابعی از دبی آب عبوری و شدت تابش خواهد بود. بنابراین اگر میزان پرتودهی کافی نباشد باکتری ها می توانند بدون اینکه صدمه ای ببینند از محفظه عبور نمایند. لذا گزینش مدل مناسب بسیار حائز اهمیت است.

The best method of disinfection with UV, the system is under pressure. Therefore, stainless steel water through a closed chamber in which the UV lamps have been installed, is passed. The advanced technology of low-pressure mercury lamps with power and high efficiency and long service life of 8,000 hours or more, the possibility of effective disinfection is achieved with the minimum number of lamps. Note that the UV lamp at 20 ° to give the best performance. Pressure mercury vapor lamps with low temperatures in the freezing water efficiency greatly reduced, so that the bulb is below 15%. To prevent this phenomenon UV lamp in a quartz tube placed fashion. Installation of pipes, in addition to removing the risk of breaking a lamp on contact with water, mineral water and sediment to protect the lamp from the simple replacement of lamps is also possible.
Set System Model
To set the system model UV, is the most important factor determining the rate of water flow. The amount of radiation exposure will be a function of the water flow. So if the exposure is not adequate without being damaged bacteria can be passed from the chamber. It is very important to choose the right model.

Eva filtered water, agricultural water filter, refrigerator water filter water purification water tek, water purification Aqua Star Aqua water Aqua Water Treatment Tayvan, Tk, Atmospheric Water Aqua, Aqua Life Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek