مزایای روش EDR درتصفیه آب آشامیدنی

یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش EDR ریکاوری بالای سیستم می‌باشد که تا حد ۹۴% می‌‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند ۹۴% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط ۶% آن را به صورت پساب دفع نماید.
ادامه خواندن “مزایای روش EDR درتصفیه آب آشامیدنی”

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی آبهای سطحی و زیرزمینی باغ ازن ، آلدئیدهای آلیفاتیکی یا وزن مولکولی کم بویژه فرمالدیید استالدیید ، گلوکسال دیالدییه می باشد. پرواکسید هیدروژن و پرواکسیدهای آلی نیز در تصفیه خانه هایی که ازازن استفاده میشود ، دیده شده اند. این مواد توسط صافی های دارای توده های زیستی فعال ، قابل زدایش می باشند. درآبهای خام برومید در یک چرخ پیچیده با ازن ترکیب می شود که در نتیجه فراوردهای نهایی نظیر برومید آلی و برومات معدنی را بوجود می آورد. ادامه خواندن “مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی”

عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد ، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود ، جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود ، اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. این اختلال سطح ددر دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود. .و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر ، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت. ادامه خواندن “عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟”

دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال 50P-12 آکوالایف

ویژگیهای دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال  50P-12 آکوالایف  به شرح ذیل می باشد