کاربرد ممبران در شیرین سازی(نمک زدایی)

یکی از کاربردهای مهم ممبرا ن ها در بخش تصفیه آب ، شیرین سازی آبهای شور می باشد . به طور میانگین ، آب دریا تقریبا حاوی 35000(mg/l ) نمک می باشد . برای مصرف یک آب استاندارد، میزان نمک آن باید کمتر از  mg/l 250 باشد . برای تهیه یک آب استاندارد از آب حاوی mg/l 35000 نمک ، نیاز به ممبرانی با خاصیت دفع نمک تا 3/99٪  می باشد تا با یک بار عبور آب ، آنرا به میزان استاندارد، نمک زدایی نماید. ادامه خواندن “کاربرد ممبران در شیرین سازی(نمک زدایی)”