نقش مدیریت غیر متمرکز در تصفیه آب و فاضلاب

امروزه مدیریت غیر متمرکز فاضلاب ( D W N) به عنوان یک عنصر مهم در راه توسعه پایدار مد نظر قرار گرفته است مدیریت غیر متمرکز شامل جمع آوری تصفیه بازیافت پساب در همان محل یا نزدیک مکان تولید فاضلاب است شرکت توسعه انرژی و آب با رویکرد توجه جدی به فن آوری های نو ودرک لزوم بومی سازی این فن آوری ها دست به طراحی، ساخت و راه اندازی و بهره برداری سامانه های پاک نموده است سامانه های پاک با رویکرد تصفیه غیر متمرکز ادامه خواندن “نقش مدیریت غیر متمرکز در تصفیه آب و فاضلاب”

  • دانلود فیلم نصب تصفیه آب
  • فیلتر ذغالی اکواریوم
  • تهیه فیلتر زغالی
  • دانلود جزوه کامل آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی و فیزیکی آب
  • دانلودفیلم اموزش نصب تصفیه آب خانگی سافت واتر
  • فیلتر زغالی
  • فیلم کامل از مراحل کلر زنی