مزایای روش EDR درتصفیه آب آشامیدنی

یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش EDR ریکاوری بالای سیستم می‌باشد که تا حد ۹۴% می‌‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند ۹۴% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط ۶% آن را به صورت پساب دفع نماید.
ادامه خواندن “مزایای روش EDR درتصفیه آب آشامیدنی”

آب مصرف شده ، منبع جدید انرژی

اب مصرف شده ، دیگر آبی کثیف و دور ریزنیست ، بلکه ازآن میتوان آنقدر انرژی بدست آورد که واحد شبکه های انتقال برق شود . برخی از کارخانه های تصفیه آب بخشی از انرژی مصرفی خود را ازپسماندهای ارگانیک موجود درحوضچه های تصفیه خانه ها بدست می آورند . این پسماندها پس ازجمع آوری دراتاقهای بدون اکسیژن قرارمی گیرند ودرمجاورت میکروارگانیسم ها تولید بیوگاز می کنند.این بیوگازکه به میزان 75% ازتوان گاز طبیعی برخوردار است. میتواند برای کارخانه تصفیه آب تولید برق کند. تحقیقات نشان میدهد که توان انرژی آبهای مصرفی شده 5 تا 9 برابرانرژی لازم برای گردش یک تصفیه خانه آب است. باید تمام مواد موجود در آبهای مصرف شده بازیافت شوند.

ادامه خواندن “آب مصرف شده ، منبع جدید انرژی”

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی آبهای سطحی و زیرزمینی باغ ازن ، آلدئیدهای آلیفاتیکی یا وزن مولکولی کم بویژه فرمالدیید استالدیید ، گلوکسال دیالدییه می باشد. پرواکسید هیدروژن و پرواکسیدهای آلی نیز در تصفیه خانه هایی که ازازن استفاده میشود ، دیده شده اند. این مواد توسط صافی های دارای توده های زیستی فعال ، قابل زدایش می باشند. درآبهای خام برومید در یک چرخ پیچیده با ازن ترکیب می شود که در نتیجه فراوردهای نهایی نظیر برومید آلی و برومات معدنی را بوجود می آورد. ادامه خواندن “مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی”

مزایای کمی سیستمهای آبیاری تحت فشار

یکی از راهکارهای مهم بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار است. بطور کلی به کلیه روشهای آبیاری که در آنها آب مورد نیاز گیاه از طریق مجازی بسته با فشار بیش از 1 اتمسفر به پای گیاه میرسد یا بروی گیاه پاشیده می شود.روشهای آبیاری تحت فشار (Irrigation System Pressurized ) گفته می شود .

مزایای کمی:

1) راندمان آبیاری، متوسط راندمان  آبیاری کلیه  روش های آبیاری تحت فشار در کشور حدود 75% است در حالیکه در روش های آبیاری سطحی راندمان آبیاری در کشور حدود 38-40  درصد می باشد. ادامه خواندن “مزایای کمی سیستمهای آبیاری تحت فشار”

الکترو دیالیز در تصفیه آب صنعتی

در تصفیه آب صنعتی نا خالصی های قبل از ورود آب به داخل واحدصنعتی را تصفیه خارجی می گویند در این نوع تصفیه صنعتی ناخالصی آب با افزودن مواد شیمیایی مناسب در آب باعث از بین بردن سختی آب می شود و به دستگاه های صنعتی آسیب جدی وارد نمی کنم تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی با میزان دبی بالا استفاده می شود در صورت نداشتن ذبی بالا هزینه ادامه خواندن “الکترو دیالیز در تصفیه آب صنعتی”

عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد ، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود ، جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود ، اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. این اختلال سطح ددر دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود. .و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر ، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت. ادامه خواندن “عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟”

دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال 50P-12 آکوالایف

ویژگیهای دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال  50P-12 آکوالایف  به شرح ذیل می باشد