خواص استفاده از سختی گیر  الکترونیکی  

سختی گیر الکترونیکی مانع به وجود امدن رسوب در دستگاه ها و تجهیزات می شود . سختی گیرالکترونیکی با جلوگیری و دفع رسوبات از قبل شکل گرفته برروی دیواره لوله ها مانع از آسیب رساندن آن به دستگاه و تجهیزات می شود . سختی گیر الکترونیکی با افزایش انتقال حرارت به مبدلها باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود . اگر خوردگی لوله کم شود نتیجتا طول عمرلوله ها و تجهیزات بالا می رود که این یکی دیگر از کار های دستگاه سختی گیر  الکترونیکی  است.  با بالا رفتن حلالیت آبی که تحت تاثیررسوبزدای الکترونیکی است، مواد شوینده مانند صابون و شامپو بهتر کف می کنند . ادامه خواندن “خواص استفاده از سختی گیر  الکترونیکی  “