لزوم استفاده از خشک کن هوای فشرده

هوای فشرده (خروجی از کمپرسورها) در بسیاری از کارخانجات و صنایع استفاده می شود . ازآن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-    جهت عمل کننده های پنوماتیک نظیر جک ها و ابزار آلات بادی و Air Motor

2-   جهت سیستم های کنترلی ماشین آلات و ابزار دقیق

3-   جهت استفاده مستقیم در پروسه (نظیر سیستم اسپری رنگ در کارخانجات ، پلاستیک سازی و Blow Molding ، خشک نمودن محصول یابسته بندی مربوطه وغیره ) . ادامه خواندن “لزوم استفاده از خشک کن هوای فشرده”