مشخصات کلی دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

حذف رسوبات لوله آب

ذرات شن ، لجن ، جلبک ها

انگلها و سایر ذرات معلق

حذف کلر (کلر یک ماده سمی است ، هرچند مقدار آن در آب بسیار کم است) آلودگی های شیمیایی سرطان زا

حذف رسوبات بسیار ریز

ذرات بسیار ریز معلق در آب

انگلها و سایر ذرات معلق

حذف کلیه املاح موجود در آب ، باکتری ها و ادامه خواندن “مشخصات کلی دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی”