منهول پلی اتیلنی چیست؟

منهول ها

پائین بودن چگالی پلی اتیلنی در مقایسه با بتن که موجب کاهش وزن منهول های پلی اتیلنی در مقایسه با منهولهای بتنی شده است.از عمده مزایای استفاده از منهولهای پلی اتیلن می باشد.در زمینهای باتلاقی و شنی، بدلیل آنکه امکان زیر سازی مناسب وجود نداشته و همچنین به علت  چگالی پائین منهول پلی اتیلن نسبت به آب، خطر نشست و فرو رفتن آن در زمین وجود ندارد.انعطاف پذیری و خاصیت ضربه پذیری پلی اتیلن باعث می گردد منهول های ساخته شده از پلی اتیلن از مقاومت بالایی در برابر ضربات وارده در حین حمل و نقل یا فآیند نصب برخوردار باشند. با توجه به  اینکه منهولهای پلی اتیلنی بصورت پیش ساخته تولید می شوند، پس از حمل به محل ، آماده کار گذاری بوده و به راحتی با استفاده  از ماشین آلات حاضر در محل مانند بیل مکانیکی، قابل نصب می باشند.

Low density polyethylene with concrete that reduces weight polyethylene manholes with concrete is Mnhvlhay. Azmdh advantages of polyethylene is Mnhvlhay. In marshy and sandy land, because there is no proper infrastructure and also due to the low density polyethylene manhole to water and stick it in the ground, there is no risk of sinking. Flexibility and impact properties of PE causes manhole made of polyethylene of high resistance to shock during transportation or have the installation process. Since Mnhvlhay polyethylene are produced as prefabricated, then transported to the site, ready to invest and easily using the machinery already in place, such as excavator, are installed.

Mkvs, osmosis water treatment system aqua clean drinking water treatment plants, waste water treatment Sazy, soda drinks, water, the latest treatment methods for water treatment Tehran gradual, repetitive treatment, wastewater treatment, new methods of water treatment methods new water treatment plants, water Nyrv, Tehran regional Water Company water and waste water and sewage company Kshvr, the industrial wastewater treatment, process water treatment video