خطرات جدی فلزات سنگین در آب آشامیدنی

تصفیه کننده آب آشپزخانه Ro

فلزات سنگین در آب آشامیدنی می توانند اثرات مخربی بر سلامتی انسان داشته باشند. از جمله این اثرات کاهش رشد اندامها، سرطان، اختلال در سیستم عصبی بدن، اختلال در سیستم دفاعی بدن می باشد و در موارد حاد می تواند خطر مرگ را به همراه داشته باشد.

برخی از فلزات نظیر جیوه و سرب، احتمال ابتلا به سندرم “خود ایمنی” را افزایش می دهند که در اثر آن سیستم دفاعی ، برخی از سلولها و ملکولهای بدن را بیگانه طلقی کرده و به آنها حمله می کند و عوارضی همچون روماتیسم قلبی، امراض کلیوی، ناراحتی های عصبی و اختلال در سیستم گردش خون را باعث می شود.

بیشترین و خطرناک ترین آثار مسمویت به وسیله فلزات سنگین، در مراحل رشد و نمو انسان حادث می شود. رشد سریع سیستم های بدن در جنین و نوزاد انسان و کودکان خردسال، در این اثر پذیری بسیار حائز اهمیت است. وجودفلزات سنگین در آب آشامیدنی نوزادان شیرخوار و خردسالان می تواند باعث کندذهنی و اختلال در یادگیری،‌ اختلال در حافظه، آسیب دیدن سیستم عصبی و اختلالات حرکتی نظیر تشنج و یا بیش فعالی آنها شود. در موارد وخیم تر فلزات سنگین صدمات جبران ناپذیر مغزی را باعث می شوند. کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض خطرات ناشی از فلزات سنگین در آب و غذا هستند زیرا نسبت به وزن بدنشان آب و غذای بیشتری مصرف می کنند.

فلزات سنگین از کجا می آیند؟

منشاء ورود فلزات سمی به آب می تواند فاضلاب های شهری و پساب ها و زباله های صنعتی باشد. افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه صنایع مختلف، یکی از عوامل اصلی افزایش آلاینده ها خصوصا فلزات سنگین در آب آشامیدنی ما هستند.

بیش از 50 عنصر هستند که می توانند در زمره فلزات سنگین طبقه بندی شوند که 17 مورد از آنها در ردیف متداول ترین و در عین حال سمی ترین این عناصر قرار می گیرند. میزان سمی بودن این عناصر به عواملی از قبیل نوع فلزو نقش بیولوژیکی آن درچرخه حیات بستگی دارد.

متداول ترین فلزاتی که در مسمومیت انسان نقش پررنگ تری دارند عبارتند از: سرب، جیوه ، آرسنیک و کادمیوم. سایر فلزات سنگین نظیر مس، روی و کروم در اندازه های بسیار کم برای بدن لازم هستند اما همین عناصر در مقادیر زیاد می توانند باعث مسمومیت شوند

صنایع ریخته گری ، کارخانجات ذوب فلزات، کارخانجات آبکاری، کوره های زباله سوزی، پسماندهای صنایع و معادن، لوله کشی های قدیمی شهری و … دلایل دیگر افزایش فلزات سنگین در آب آشامیدنی هستند.

برخی فرآیندهای طبیعی نیز در نفوذ فلزات سنگین به آب نقش دارند. در برخی از مناطق، آرسنیک به طور طبیعی از لایه های زمین در آب های زیرزمینی حل می شود و با عث آلوده شدن منابع تامین آب آشامیدنی مردم می شود.

علاوه بر آب آشامیدنی آلوده ، انسان از طریق تنفس هوای آلوده نیز در معرض خطر فلزات سنگین میباشد. برخی تحقیقات ثابت کرده است که فلزات سمی و سنگین از طریق آب و خاک آلوده می توانند وارد منابع غذایی ما ازجمله میوه ها، حبوبات، سبزیجات، ماهی ها و غذاهای دریایی و … شوند.

از خانواده و فرزندان خود محافظت کنید.

یکی از بهترین روش های تصفیه آب برای حذف فلزات سنگین از آب ، تصفیه آب به روش اسمز معکوس است. دستگاه های تصفیه آب خانگیبا فناوری اسمزمعکوس قادر هستند میزان فلزات سنگین درون آب آشامیدنی را تا 90 درصد کاهش دهند.

این دستگاه ها با استفاده از فناوری اسمز معکوس (RO) تمامی آلاینده های محلول در آب، نظیر کلر باقیمانده، نیترات، سموم و حشره کش ها، آرسنیک، سرب و سایر فلزات سنگین را از آب جدا کرده و آبی سالم و گوارا در اختیار خانواده ها قرار می دهد. زنگ آهن جدا شده از لوله های فرسوده و قدیمی توسط فیلترهای تصفیه آب به طور کامل از آب جدا می شود و کاهش سختی و سنگینی آب، باعث جلوگیری از ایجاد رسوب در کتری، قوری، سماور و اتوهای بخار می شود.

Heavy metals in drinking water can have detrimental effects on human health.
Some metals such as mercury and lead, the chances syndrome “immune” to increase the effectiveness of the immune system, some of the body’s cells and molecules and their talcose alien attacks and complications such as rheumatic heart disease renal, neurological disorders and disorders of the circulatory system makes.
The greatest and most dangerous of poisoning by heavy metals, human development occurs in stages. The rapid growth of the human body systems in babies and young children, the effectiveness is very important. Heavy metals in drinking water can cause babies and young children stupidity and impaired learning, memory impairment, damage to the nervous system and movement disorders such as epilepsy or hyperactivity them. In more severe cases of heavy metals in the brain to cause irreparable damage.
Heavy metals come from where?
Source of toxic metals in water can enter the wastewater effluent and industrial waste. Urban population growth and industrial development, one of the main causes of the increase in pollutants, especially heavy metals in our drinking water.
More than 50 elements that can be classified as heavy metals, of which 17 of them are among the most common and yet most of these elements are toxic. The toxicity of these elements by factors such as life cycle depends on the type of metal and its biological role.
The most common metals are more prominent role in human poisoning are lead, mercury, arsenic and cadmium. Other heavy metals such as copper, zinc and chromium in size from very small, but the elements required by the body in large quantities can be toxic

Casting industry, metallurgical factories, processing plants, waste burning kilns, mines and industrial wastes, urban, old plumbing and other causes of heavy metals in drinking water.
Some natural processes involved in the influence of heavy metals in water. In some areas, a naturally occurring arsenic in groundwater dissolves the layers of the earth and causing contamination of the drinking water supply.
In addition to drinking water contaminated by human breathing polluted air are at risk of heavy metals. Some studies have demonstrated that toxic and heavy metals from contaminated soil and water can enter our food sources such as fruits, grains, vegetables, fish and seafood, etc., are.
Protect your family and children.
One of the best ways to remove heavy metals from water, water purification, water purification, reverse osmosis. Household water treatment RO technology devices are capable of heavy metals in drinking water to 90 percent reduction.
These devices use the technology of reverse osmosis (RO) water for all pollutants, such as residual chlorine, nitrates, pesticides and insecticides, arsenic, lead and other heavy metals are removed from the water and the water healthy and delicious families alike.

Reverse osmosis, water purification sure, west point of water purification water purification water tek, Aqua water Aqua Tayvan, Astar, water purification water purification water purification Aqua Aqua Layf, Gld, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek , Household water Purifier soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, representing the water purification water tek