مشکلات استعمال آب سخت در مصارف خانگی و صنعتی:

دستگاه تصفيه آب نوشيدنی دو مرحله ای

سختی آب، موجب کاهش کیفیت طعم و مزه چای و قهوه را می شود.

در آب سخت سبزی به خوبی پخته نمی شود.

صابون، شامپو و سایر شوینده های خانگی با آب سخت خوب کف تولید نمی کنند؛ بنابراین مصرف شوینده ها افزایش می یابد.

سختی آب سبب خشن و زبر شدن البسه، رنگ پریدگی لباس ها و خاکستری شدن لباس های سفید رنگ می شود.

استحمام با آب سخت سبب می گردد لایه ای از نمک های نامحلول روی پوست و موهای بدن رسوب کند که مسبب خارش و سوزش پوست می گردد. همچنین موها را رنگ پریده کرده و شانه کردن موها دشوار می شود. این رسوبات رشد باکتریها را نیز تسهیل می کند.

استفاده از آب سخت در سیستم های زیر، موجب رسوب مواد آهکی بر روی جداره داخلی آنها شده و در نتیجه راندمان سیستم کاهش می یابد:

کتری، لوله های آب گرم، لباس شویی، ظرف شویی ، کولر، شوفاژ و دیگ بخار. لایه های آهکی ناشی از سختی آب علاوه بر آسیب به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خوردگی تأسیسات و افت فشار ‌آب، محیط مناسبی را برای رشد باکتری ها فراهم می آورند.

Water hardness, reduce the quality of the taste of the tea and coffee.
Hard water is not cooked vegetables.
Soap, shampoo and other household detergents and hard water is not good foam, detergent consumption increases.
Water hardness due to the rough and coarse cloth, pale gray dress and white dress fitted.
Layh¬Ay cause hard water bathing the skin and body hair deposition of insoluble salts that cause itching and burning skin. The pale hair and combing the hair can be difficult. These sediments also facilitates the growth of bacteria.
The use of hard water in the systems, leading to the deposition of calcareous material on its inner wall, resulting in reduced efficiency of the system:
Kettle, hot water pipes, washing, dish washing, air conditioner, heater and other calcareous Bkhar.layh caused by hard water, in addition to damage to machinery and equipment, installation, corrosion and water pressure drop, a favorable environment for bacterial growth they provide.

Easy but a two-step water purification, water purification soft water, salt water purification Life of purified water, calcium and magnesium ion exchange, ion exchange resin, itching and skin irritation, boisterous of clothing, materials, lime deposits, the growth of bacteria, color fading clothes, water softener, water cations, reducing the hardness of water, loss of taste