عملکرد یک دستگاه RO خانگی 6 مرحله ای

تصفيه آب 6 مرحله ای

در ابتدای کار فیلتر هایی از جنس پلی پروپیلن یا اصطلاحا اسفنجی یا کنفی قرار میگیرند. کار این فیلتر ها حذف گل و لای درون لوله، زنگ لوله، رسوبات و در کل تمام ذرات معلق موجود در آب تا قطر 5میکرون است.

برای این مرحله معمولا از هوزینگ یا همان محفظه ی شفاف استفاده می کنند تا جرم و کثیفی فیلتر به آسانی رویت شود و با مشاهده آن فیلتر را تعویض کنیم.

اما در غیر این صورت زمان معمول برای این فیلتر را بین 3 تا 6 ماه می دانند که بستگی به میزان مصرف و سختی آب منطقه دارد.

در دومین مرحله ی این دستگاه فیلتری موسوم به کربن اکتیو و یا کربن گرانول قرار میگیرد که به فیلتر GAC نیز معروف است.

این فیلتر ها تشکیل شده از مقادیر زیادی ذرات کربن است، این خورده های کربنی که سطح تماس زیادی را با آب گذرا از این مرحله دارند بو و طعم نامطبوع اب را به خود میگیرند و آب خروجی از این مرحله فاقد هیچ طعم و بوی زننده ایست.

برای مناطقی (مانند شمال کشور یا مناطقی که از آب چاه استفاده می کنند) که آب آنها طعم و علی الخصوص بوی نامطبوعی دارد توصیه می شود که از سایز بزرگ این فیلتر ها سر راه ورودی ساختمان استفاده کنند. این بوی نامطبوع حتی لیوانها و ظروف شسته شده را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

به علاوه وظیفه ی حذف کلر و دیگر مواد شیمیایی مانند تری هالومتان ها ویا تری کلواتیلن ها نیز بر عهده این فیلتر است.

این فیلتر حدود 6 ماه تا یکسال کار می کند و تا آن زمان نیازی به تعویض ندارد، که به میزان مصرف و سختی آب منطقه دارد.

مرحله سوم دستگاه، فیلتر CTO قرار دارد که با نام کربن بلاک نیز شناخته می شود.

این مرحله که به کربن فشرده نیز موسوم است منافذی دارد که ذرات معلق درون آب را تا قطر 1 میکرون یعنی 5 برابر از مرحله ی اول دقیق تر! افزون بر این، این فیلتر مواد شیمیایی درون آب نظیر آفت کشها و سایر آلاینده های ارگانیک آن را از آن می گیرد.

این فیلتر نیز مانند مرحله ی دوم از 6ماه تا یکسال بسته به مصرف و سختی آب منطقه کار میکند.

به طور کلی می توان گفت که با هر دوبار تعویض فیلتر مرحله اول، یکبار فیلتر مرحله دوم و سوم تعویض شود مناسب است.

این سه مرحله که توضیح داده شد برای آماده سازی آب برای ورود به مرحله ی چهارم که همان ممبرین RO است استفاده می شود.

در دستگاههای یک، دو و سه مرحله ای که در بازار موجود است از این سه فیلتر استفاده می شود.

مرحله چهارم یا همان ممبرین اسمز معکوس است که اصلی ترین مرحله ی دستگاه به شمار می آید، به گونه ای که این دستگاه ها به خاطر وجود این فیلتر به نام RO معروف شده اند.

RO مخفف کلمه ی Reverse Osmosis یا همان اسمز معکوس است که توضیح عملکرد آن به تفصیل در مطلب قبلی آمده است.

آب بعد از عبور از این مرحله که ذرات را تا 0/0001 میکرون از آب جدا می کند، به دو قسمت تقسیم می شود که یکی برای آشامیدن به منبع و قسمت دوم به فاضلاب منتقل می شود که قابل آشامیدن نیست!

آب خروجی از این مرحله کاملا خالص و طبیعی بوده به گونه ای که دستگاه های تولید آب مقطر این 4 مرحله را میگذرانند به علاوه ی یک مرحله ی اضافه.

آب خروجی از این فیلتر وجود هر گونه ذرات محلول، باکتری، ویروس، آرسنیک، جیوه و دیگر فلزات سنگین، ترکیبات مضر و سمی مانند نیترات، نیتریت، فسفات و سایر مواد آلی مضر را به حداقل ممکن می رساند!!!

ممبرین دستگاه بین 2 تا 4 سال بنابه میزان مصرف و سختی آب منطقه کار می کند که تغیرات فشار آب مشخصه بر گیج دستگاه می تواند نشان دهنده زمان تعویض آن باشد.

از آنجایی که عبور آب از ممبرین با وجود سه مرحله تصفیه باز هم سخت است قبل از ممبرین نیاز به پمپ است و بعد از آن یک منبع قرار میگیرد که آب را برای مصرف ذخیره کند.

این منبع را شرکت های مختلف با گنجایش های متفاوت بین 8 تا 12 لیتر تولید می کنند و طرز کار آن به گونه ایست که سطح زیر آب هوا قرار می گیرد که حتی با قطع آب یا برق با حجمی قابل قبول و فشار ثابت آب موجود است.

فشار آب را تا حدی می توان با تغییر فشار هوای آن تغییر داد.

بعد از منبع یعنی در مرحله پنجم دستگاه فیلتر پست کربن قرار می گیرد که معمولا از کربن نارگیل تولید می شود.

وظیفه این فیلتر گرفتن بو و طعم آب در پایان است، بو و طعمی که ممکن است آب طی مراحل تصفیه و یا در منبع به خود گرفته باشد را از بین می برد.

دستگاه های RO پنج مرحله ای موجود در بازار تا این مرحله به تصفیه آب می پردازند.

در مرحله ی 6 فیلتری تحت عنوان کپسول بیو سرامیک مینرال قرار می گیرد که مقدار محدودی ازاملاح مورد نیاز بدن مثل پتاسیم، کلسیم، منیزیم و… را به آب تصفیه شده اضافه می کند. در نتیجه آب تصفیه شده توسط این دستگاه حکم آب معدنی را برای بدن دارد!!!

At the beginning of polypropylene filter or sponge or hemp are called. Remove this filter mud tubes, pipes, rust, sediment and total suspended particles in the water until all 5 microns in diameter.

But otherwise the usual time for this filter between 3 to 6 months, depending on usage and water hardness know the area.
In the second stage of the filter, the so-called granular activated carbon or carbon, which is also known as the GAC filter.
.
For those areas (such as northern countries or regions that use well water) is particularly disagreeable smell and taste of water is recommended that the larger size filters on their way to the entrance of the building. The odor even glasses and dishes washed influences.

The task is to remove chlorine and other chemicals, such as trihalomethanes or more Klvatyln responsibility for this filter.
It is about 6 months to a year to operate and it does not need to be replaced, which is the usage and water hardness.
The third stage, CTO filter, which is also known by the name of Black Carbon.
This stage is also known that the opening of the compressed carbon particles suspended in water up to 1 micron in diameter, ie 5 times more accurate than the first! Moreover, this filter chemicals, such as pesticides and other organic contaminants in water that it takes.
It is like the second phase of 6 months to a year depending on usage and water hardness working area.
In general we can say that the first step is to change the filters twice, once in the second and third filter is replaced.
These three steps are described for the preparation of water to enter the fourth step, the RO membrane is used.
In units of one, two and three in the market of the three filters are used.

RO Reverse Osmosis or RO stands for the word that explains its function is detailed in a previous article.

The output of this filter any water soluble particles, bacteria, viruses, arsenic, mercury and other heavy metals, harmful and toxic compounds such as nitrate, nitrite, phosphate and other organic materials may cause harm to a minimum!

Water pressure can be changed so that the air pressure changes.
After the source of the fifth stage of the post carbon filter is usually produced from coconut carbon.
It is the duty of the smell and taste of the water, the smell and taste of water during treatment or may be taken to eliminate the source.
Five-stage RO devices available on the market until this point to pay for water.

In step 6 as a filter capsule bio ceramic mineral needed by the body which have a limited amount of salts such as potassium, calcium, magnesium and added to the filtrate. As a result of water by order of mineral water for your body!

 Reverse osmosis, water purification sure, Aqua water purification water purification single soft water, water purification water tek, aqua water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification units priced water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek