فیلتر پرس

فیلتر پرس

جهت جداسازی جامدات از مایعات در صنایع مختلف ماننده صنایع غذایی، داروئی، معدنی و شیمیایی

اینک این محصول ارزشمند توانسته است قابلیت های منحصر بفرد خود را در عرصه های ذیل به ظهور برساند.

1- جلوگیری از اتلاف منابع آبی، صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب بر اساس بازیافت آب از پساب های صنعتی

2- کمک به توسعه صنایع معدنی از طریق جایگزینی فیلتر پرس در خطوط تولید

3- کاهش آلاینده های زیست محیطی و تصفیه انواع مواد سمی و مضر صنعتی که همراه با آب یا دیگر سیالات وارد طبیعت می شوند.

4- آبگیری از انواع لجن های بیولوژیک و ضایعات Sewage Sludge (شامل لجن های فعال شهری، دارویی، کارخانجات مواد غذایی و آبگیری از پساب کشتارگاه)

5- تصفیه پساب های صنعتی ( این دستگاه قابلیت استفاده در انواع صنایع مختلف از قبیل صنایع نساجی و رنگرزی – صنایع قند و شکرسازی – صنایع کاشی و سرامیک صنایع آبکاری و فلزات سنگین و … را دارا می باشد.)

طرز کار دستگاه فیلترپرس

اجزای اصلی دستگاه فیلتر پرس عبارتند از : شاسی دستگاه، جک و سیستم هیدرولیک، صفحات فیلتر ( از جنس پلی پروپیلن) که با پارچه های صافی مخصوص روکش شده اند.

1-مکانیسم عملکرد بدین صورت است که صفحات فیلتر پرس توسط جک هیدرولیک تحت فشار قرار می گیرد.

2- پساب که حاوی ذرات معلق می باشد با فشار وارد صفحات شده و ذرات معلق موجود در آن از صفحات جدا می شود و مایع که عاری از ذرات معلق است به بیرون هدایت می گردد.

3-پس از اینکه کیک تشکیل گردید ورود سیال قطع شده و صفحات به وسیله ی جک هیدرولیک باز شده و مواد جامد تخلیه می گردد

4-  در مرحله بعد صفحات به وسیله جک هیدرولیک بسته شده و سیکل بعدی تکرار می شود

از مزایای سیستم فیلترپرس می توان به  موارد زیر اشاره نمود:

–   راندمان بسیار بالا در عمل حذف

–   مصرف بسیار پایین انرژی

For separating solids from liquids in various industries such as food, pharmaceutical, chemical and mineral
Now this valuable product has unique capabilities in the following areas will emerge.
1. prevent waste of water resources, significant savings in water consumption by recycling water from industrial effluents
2. contribute to the development of mining industry by replacing the filter press in production lines
(3) Reduction of environmental pollutants and toxic substances and harmful treatment with water or other fluids into the nature of the industry are.
4. Dewatering of biological sludge and waste Sewage Sludge (including municipal activated sludge, pharmaceutical, food factories and dewatering of waste Slaughterhouse)
5. industrial wastewater treatment (This device can be used in different industries such as textile and dyeing industry – sugar industry and Shkrsazy – ceramic tile industry and heavy metal plating industry and so on.)
Workmanship filter press machine
The main components of the filter presses include: chassis, springs and hydraulic systems, filter plates (polypropylene) that has been coated with a fabric filter.
1. The mechanism may be that the filter press plates are placed under pressure by a hydraulic jack.

3. Once the cake has been cut, and the plates were formed in liquid hydrocarbons by Jack Lake is opened and the solids discharge
4. In the next pages by Jack Lake Hydro is closed and the cycle is repeated
The advantages of filter press system can be mentioned the following:
– Very high efficiency in the removal
– Very low energy consumption

Water, salty water Aqua, Water Purifier Blumer Yazd wastewater, domestic sewage, industrial waste water treatment, wastewater treatment, hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, Yazd, treatment of domestic sewage, municipal waste water treatment , waste water treatment, municipal sewage treatment, the treatment of wastewater treatment process Fazlab,