ویژگی های دستگاه تصفیه آب واتر پرو

تصفيه آب شش مرحله ای

– لوازم جانبی : سه راهی و شیر ورودی – بست فاضلاب – آچار – مخزن – شیر مخزن – 5 متر شلنگ – شیر مصرف. ( تمامی لوازم مورد نیاز در بسته بندی دستگاه می باشد. )

– جلوگیری از ایجاد رسوب در کتری ، قوری ، چای ساز و اتوی بخار

– تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس. حذف کامل کوچکترین میکروبها ، ویروس و باکتریها در مدل های UV دار.

– تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه ( در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد).

– قابل نصب در اماکن مختلف و تغییر مکان. دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری ( آب معدنی ).

– پایه نگه دارنده نیاز به سوراخ کردن کابینت و نصب دستگاه بر دیواره آن را مرتغع کرده همچنین جابجایی و تعویض فیلتر را آسانتر میکند.

– قابلیت انشعاب از خروجی دستگاه به یخچال که امکان استفاده آب تصفیه شده توسط شیر مصرف دستگاه و یخچال را بصورت همزمان فراهم می سازد.

– قابلیت اضافه نمودن فیلتر های مواد معنی، قلیایی و UV در مدل های ساده تر.

– امکانات سری S :  دارای شیر تنظیم TDS – شیر برقی ( کنترل پساب برقی ) .

– امکانات سری L :  دارای پایه – گیج فشار – شیر تنظیم TDS – شیر برقی ( کنترل پساب برقی ) – شیر مصرف فانتزی.

– تصفیه آب در آخرین نقطه شبکه لوله کشی در آشپزخانه و در هنگام مصرف بوده بدین ترتیب مانع آلوده شدن دباره آب توسط لوله های شهری و ساختمانی میشود.

– دستگاه تصفیه آب علاوه بر رفع بیماریهایی همچون سنگ کلیه – انواع سرطان – بیماریهای گوارشی, عفونی, پوستی و عصبی موجب رقیق شدن و گردش سریع خون در رگها , آرامش اعصاب, کارکرد بهتر کلیه و قلب , پیش گیری از افزایش فشار خون , ایجاد شادابی و سر زندگی, طراوت پوست, ترمیم بافتهای آسیب دیده, جلوگیری از ایجاد جرم بر روی دندانها , رفع بوی بد دهان, کاهش استرس و… میشود.

– Accessories: Tee and inlet valve – closed sewage – Wrenches – tank – Milk tank – 5 meter hose – milk. (All parts of the packaging machine is required.)
– Prevent sediment kettle, teapot, tea maker and Iron Steam
– Conversion of brackish water into sweet water by reverse osmosis membranes. Completely remove any germs, viruses and bacteria with UV models.
– 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (in the case of consumer sentiment increased production capacity of the order).
– Can be installed in different places and shift. And greater access to clean water and replace it with bottled water (mineral water).
– Bracket to the cabinet and mounting holes on the wall, and the removable and replaceable filter Mrtgh it easier.
– Ability to split the output device that can be used to water the milk refrigerator and freezer system provides simultaneously.
– The ability to add filters means substances, alkali and UV simpler models.
– Features Series S: a regulator TDS – SOL (electric water control).
– Features Series L: a base – pressure gauge – regulator TDS – SOL (electric water control) – Fantasy milk.

  – Water at the end of a network of pipes in the kitchen and in this way to prevent getting infected again been taking water pipes and building the city.

  – Water Purifier In addition to meeting the conditions like kidney stones – Cancer – Gastrointestinal disorders, infectious diseases, dermatological and neurological causes dilution and rapid circulation of blood in the arteries, calm nerves, kidneys and heart function better, preventing high blood pressure, make freshness and vitality, freshness, skin, repair damaged tissue, prevent crime on the teeth, eliminate bad breath, reduce stress, and it is.

Water purification sure, Aqua Clean Water purification, water purification Kvatk create freshness and vivacity, repair damaged tissue, treating, preventing sediment, prevent crime on the teeth, eliminate bad breath, solenoid valve, regulator TDS milk consumption fantasy, preventing high blood pressure, reduce stress, pressure gauge