کلرزنی

كلرزنی

فرآیند کلرزنی امروزه یکی از متداولترین روشهای گندزدایی آب در دنیاست. مهمترین مزایای این فرآیند عبارتند از:

کلرزنی فرآیندی ارزان و کم هزینه جهت ضدعفونی کردن آب مصرفی انسان است.

کلر دارای اثر باقیمانده در آب است که باعث تضمین نسبی سلامتی آب در تمام مسیر شبکه آب رسانی می شود.

اما معایب و مضرات کلرزنی عبارتند از:

کلرباقیمانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید ترکیباتی موسوم به تری هالومتان ها را می کند که بیشتر متخصصان بر سرطان زا بودن این ترکیبات تاکید دارند.

کلرزنی باعث کشته شدن میکروارگانیزمهای موجود در آب می شود. این درحالی است که لاشه این میکرو ارگانیزمها در آب باقی می مانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.

تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود.

استنشاق گاز کلر ( در استخر یا حمام ) برای ریه انسان مضر می باشد.

گروهی از میکروارگانیزمها مانند کریپتوس پرودیوم نسبت به کلر مقاوم هستند و با این روش از بین نخواهند رفت.

بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، در نقطه مصرف کلرباقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.

One of the most common methods of chlorination process to disinfect water in the world. The main advantages of this process are:

Chlorination process to disinfect water for human consumption is cheap.
Has the effect of residual chlorine in the water that would ensure the quality of drinking water in all directions relative to the water network.
The advantages and disadvantages of chlorination are:

Chlorination kills microorganisms in water. The micro-organisms in the water while the carcasses remain and may be a source of contamination.
Chlorine contact with skin and cause allergic human hair, hair loss and other health problems.
Inhalation of chlorine (in the pool or bath) is harmful to the lungs.
A group of microorganisms such as Cryptosporidium are resistant to chlorine and the invasion of this method will not go away.
So experts recommend that in order to reduce the harmful effects of chlorine in drinking water at the point of consumption Klrbaqymandh remove water and then drink it.

Industrial water treatment equipment, boiler, Tabriz, Iran now clear, sales disinfect water softener, sand filter system, water sterilization, disinfection of drinking water, pool water disinfection, disinfection of pool water with ozone water disinfection with uv, water disinfected with chlorine, the sand for aquarium filter, the filter is sand, sand filter, household furnishing sand filter temperature, the sand filter price