فرایند آشغالگیر در تصفیه آب در دستگاه خانگی وصنعتی

دستگاه آشغالگیر صنعتی

با توجه به ورود ذرات مختلف در آب ورودی به تصفیه خانه‌ها, به ویژه ریزش برگ در فصول مختلف سال, در صورت ورود این ذرات به سیستم تصفیه خانه موجب آسیب دیدگی یا گرفتگی پمپها, شیرآلات, خطوط لوله و سایر متعلقات می‌گردد. لذا به منظور جلوگیری از ورود این گونه ذرات به واحدهای تصفیه خانه می‌بایست از سیستم آشغالگیری مناسب(Screening) استفاده گردد.

در حال حاضر آشغالگیرهای مورد استفاده در کانالهای آب تصفیه خانه‌ها بصورت صفحه مشبک (Perforated plate) و یا صفحه میله ای(Bar Screen) ساخته شده و با زاویه نصب  ۴۵ الی ۶۰ درجه در مسیرکانال انتقال آب یا فاضلاب قرار می‌گیرند. این آشغالگیرها اکثراً توسط بهره بردار به صورت دستی و با استفاده از چنگک تمیز می‌گردد. در برخی موارد نیز این آشغالگیرها از نوع مکانیکی و مجهز به قاب و چنگک جمع آوری آشغال می‌باشد.

لذا با توجه به اینکه در اکثر مواقع حجم زیادی از ذرات و جامدات در آب ورودی به تصفیه خانه وجود دارد, عدم جمع آوری مداوم آنها موجب مسدود شدن سریع آنها گردیده و می‌بایست به طور مداوم تمیز گردند. علاوه بر این بسیاری از ذرات ریز و باریک, با عبور از این گونه آشغالگیرها, وارد سیستم تصفیه خانه می‌گردد. لذا به منظور رفع این مشکلات و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا می‌توان از سیستمهای آشغالگیری مدرنتر استفاده نمود که علاوه بر راندمان بالا در جداسازی ذرات و آشغالهای ریـــز, دارای قابلیت تمیـــز شدن خودکار (Self Cleaning) می‌باشند. لذا از این گونه سیستمـها, می‌توان به آشغالگیــــرهای پلکانی (Step Screening) اشاره نمود.

سیستم SSF دارای عملکرد بسیار ساده و قابلیت نصب در کانالهایی با عمق زیاد می‌باشد. سیستم پیشنهادی از جنس استیل ضدزنگ (Stainless Steel) ساخته شده و مجهز به تمیز کننده خودکار می‌باشد به طوری که علاوه بر راندمان بالا در حذف آشغالها و ذرات موجود در آب, به طور همزمان آشغالهای جمع آوری شده را منتقل وتخلیه می‌نماید.

یک مدل معمول از سیستم Step Screen سیستمی‌است که با زاویه متغیر در حدود ۴۰ تا ۵۳ درجه در کانال نصب گردیده و لذا می‌توان با توجه به شرایط محل نصب همچون عمق کانال و محدودیت فضا, شیب آن را تنظیم نمود. ارتفاع سطح تخلیه در حدود ۵/۳ متر بالاتر از کف کانال می‌باشد.

مشخصات و نحوه عملکرد دستگاه:

ساختار این سیستم بدین صورت است که تیغه‌ها با فواصل ۳ تا ۶ میلیمتر از یکدیگر و در ردیفهای موازی به صورت پلکانی بر روی هم قرار گرفته و بدین صورت صفحات حصیری شکل با ساختار پلکانی را تشکیل می‌دهند. این صفحات توسط موتوری بر روی یک زنجیر و چرخ دنده حرکت می‌نماید. لذا همانطوری که در شکل زیر نشان داده می‌شود آشغالها و ذرات (ذرات با اندازه بزرگتر از فاصله میان تیغه‌ها) موجود در آب در حین عبور از میان تیغه‌ها, توسط صفحات متحرک به صورت پیوسته و اتوماتیک حذف و از آب خارج می‌گردد.

لازم به ذکر است اتصالات مکانیکی این سیستم به گونه ای طراحی گردیده که با عملکرد مداوم و ۲۴ ساعته آن، بدون نیاز به روغنکاری یاتاقانها, با توجه به حرکت موازی و دقیق تیغه‌ها (    Lamella) در طول مسیر عملکرد آن را تضمین می‌نماید

مزایا و ویژگیهای سیستم آشغالگیر Step Screen :

قابلیت عبور جریان زیاد آب.

ایجاد حداقل افت فشار.

راندمان بالا در حذف آشغال و ذرات موجود در آب.

مقاومت بالا به مواد خورنده از جمله اسید

کنترل بو با توجه به اینکه در محفظه بسته قرار دارد.

عدم انسداد صفحات آشغالگیر توسط دانه‌ها و ذرات.

عملکرد و نگهداری آسان (Maintenance Free

According to various particles in the water entering the plant, especially the leaves fall in different seasons, if the entry of these particles to cause injury or shock treatment system pumps, valves, pipelines and other facilities are. In order to prevent the entry of these particles of appropriate treatment must recycle system (Screening) should be used.

Now recycle water meters used in homes as mesh channels (Perforated plate) or page bar (Bar Screen) made and installed at an angle of 45 to 60 degrees in water or wastewater are Transfer and transmission . Instant junk mostly manually by the operator using the rack is clean. In some cases, this Dirt stuck to of mechanical type and is equipped with frame and fork, collecting rubbish.

Considering that in most cases a large amount of particles and solids in the water treatment plant there, do not collect their continued rapid clog and must be cleaned regularly. In addition to the many fine particles and thin, with the passage of these junk Instant logged in refined home. In order to solve these problems by using modern technology can be used Dirt stuck systems in addition to the high efficiency separation and fine debris, has the ability to automatically clean (Self Cleaning) are. Therefore, these systems can Dirt stuck to step (Step Screening) can be mentioned.

SSF has a very simple system and is installed in deep channels. The proposed system of stainless steel (Stainless Steel) Auto Cleaner is built and equipped so that in addition to high efficiency in the removal of debris and particles in the water will discharge simultaneously transmit the collected debris.

A typical model of Step Screen A system  with variable angle of about 40 to 53 degrees in the installation channel and therefore proceeding with the installation of channel depth and space constraints, the slope of the set. Discharge height of about 5.3 meters above the floor level canal.

Characteristics and performance of the device:

The structure of this system is that the blades at intervals of 3 to 6 mm from each other and in rows parallel to each other and stepped on the mat so pages are the staircase structure. These pages will go by motor on a chain and gears. Thus, as shown in the following figure debris and particles (particles larger than the distance between the blades) in the water while passing through the blades, by moving plates continuously and automatically removed and the water is removed.

The mechanical connections, the system is designed in such a way that the 24-hour continuous operation, without the need for lubrication, bearings, according to the exact parallel blades (Lamella) during the course of its performance guarantees

Benefits and features Shghalgyr system Step Screen:

  The high water flow.

     Minimal pressure drop.

   High efficiency in removing dirt and particles in the water.

  High resistance to corrosive substances such as acid

     Odor control, given that the case is closed.

     Lack blockage by particles and particle Shghalgyr pages.

   Performance and easy maintenance (Maintenance Free

Softener, water filter, Iowa, home water filter water treatment History, History of wastewater treatment in Iran, Tehran wastewater treatment, waste water treatment plants Tehran, Tabriz wastewater treatment, waste water treatment Tehran, petrochemical wastewater treatment, sewage treatment plants, water treatment plants, oil refineries, petrochemical wastewater treatment, sewage treatment Arak Petrochemical, advanced treatment of wastewater, advanced wastewater treatment + ppt, pdf sewage treatment package