تصفیه آب به روش UV چیست و چگونه کار میکند

تصفیه آب به روش UV

–  سیستم تصفیه آب به روش گندزدایی و میکروب زدایی با اشعه یو وی یا ماوراء بنفش :

–  نقش UV در سلامت آب آشامیدنی .

– نام لاتین لامپ یو وی : Ultraviolet (UV) light

– معمولا از اشعه ماورای بنفش جهت میکروب زدایی بهتر آب در کنار روشهای دیگر مانند کلرزنی و اسمزمعکوس استفاده می کنند.

– این اشعه دارای طول موج 250 تا 270 نانومتر است. برای تولید انرژی Ultra Violet ray ) UV ) با زدن قوس الکتریکی، لامپ حاوی بخار جیوه را باردار می کنند این عمل موجب تولید انرژی شده و اشعه فرابنفش منتشر می شود.

– این اشعه با تاثیر بر روی پروتوپلاسم و آنزیم سلولها سبب نابودی آنها می گردد. این اشعه قادر است فرم فعال باکتری، ویروس، تک یاخته و اسپور را غیر فعال و از تکثیر آنها جلوگیری کند. بسیاری از میکروارگانیزمهای بیماری زا عمر کوتاهی دارند و در صورت عقیم و غیر فعال شدن ، از بین می روند.

– برای بهره برداری از تکنولوژی ماورای بنفش در تصفیه آب ، لامپ را یا در خارج از آبی که قرار است تصفیه شود، قرار می دهند، یا اینکه آن را در درون آب معلق می کنند. اگر قرار باشد این لامپ ها درون آب معلق شوند ، آنها را درون لوله های کوارتزی موسوم به Sleeve قرار می دهند تا سرد نشوند. اگر آب حدود سه ثانیه در معرض این اشعه قرار بگیرد، ضدعفونی می شود.

 

– سیستم تصفیه آب به روش UV یا ماوراء بنفش یکی از بهترین و مطمئن ترین روشهای تصفیه آبهایی است که دارای آلودگی های بسیار خطرناک و جدی می باشند . در این روش لامپی که داخل یک استوانه شیشه ای است روشن شده و آب بدور استوانه به گردش در می آید . اجزا اصلی لامپ یوی وی عبارتند از : 1 – لامپ   2 – استوانه شیشه ای  3 – محفظه فولادی یا آلومنیوم ضد زنگ 4 – آدابتور یا مبدل برق شهری به 4 ، 6 یا 8 ولت .

– Water Disinfection Systems UV or ultraviolet radiation and removing germs:

     – UV role in the health of drinking water.

     – UV lamps Latin name: Ultraviolet (UV) light

     – Usually from ultraviolet rays to remove germs better than other methods such as chlorination and RO water beside them.
– The light has a wavelength of 250 to 270 nm. Energy to produce Ultra Violet ray) UV) using the electric arc lamps contain mercury vapor are pregnant It produces energy and ultraviolet radiation is released.

     – The effect of radiation on enzymes and cell protoplasm is causing their destruction. These rays can be the active form of bacteria, viruses, protozoa and inactivate spores and prevent them from reproducing. Many pathogenic microorganisms have a short life and if sterilization and deactivation, destroyed.

     – To exploit the technology in water purification, ultraviolet, or UV lamp out of the water to be treated is placed, or if it is suspended in water. If these lamps are suspended in water, they called in a quartz tube Sleeve is so not cool. If the water about three seconds of exposure to this radiation would be disinfected.

    – Water filtration system or ultraviolet UV water purification is one of the best and safest ways that pollution is very serious. In this method inside a cylindrical glass tube that is clear and the water to circulate around the cylinder. The main components of the lamp Yvy: 1 – 2 lamps – glass cylinders 3 – aluminum or stainless steel container 4 – AC power adapter or converter to 4, 6 or 8 volts.

Reverse osmosis, soft water, alkaline water filter components Yvy his lamp, UV rays, UV or ultraviolet rays, ultraviolet technology in water treatment, water purification systems, microorganisms, bacteria removal, UV role in the health of drinking water , protoplasm, disinfection