فولاد

فولاد در ساخت دستگاه تصفیه

یکی از پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در ساخت تصفیه­ خانه­ ها به خصوص تصفیه ­خانه­ های کوچک یا همان پکیج­ های تصفیه، فولاد است. فولاد به سبب مقاومت بسیار بالا و انعطاف­پذیری در ساخت هر شکل سازه و سرعت در ساخت مقبولیت زیادی به خصوص در ساخت تصفیه ­خانه­های واحدهای صنعتی و اجتماعات کوچک دارد.­ عمده نگرانی که در استفاده از این ماده وجود دارد بحث خوردگی است که این نگرانی با استفاده از پوششهای محافظتی استاندارد کاملاً  رفع شده است.

ویژگیهای استفاده از فولاد در ساخت سیستم­های تصفیه شامل موارد زیر است:

1-    سرعت ساخت این تصفیه­خانه­ها بالاست.

2-    این سیستم­ها به راحتی قابلیت جابجایی داشته و در صورت نیاز می­توان محل تصفیه­خانه را به محل مناسب تغییر داد.

3-    در ظرفیتهای پایین هزینه ساخت سیستم تصفیه با استفاده از فولاد کمتر از دیگر مواد است.

4-    این امکان وجود دارد این سیستم­ها در محل خارج از پروژه و با امکانات بهتر و کاملتر ساخته شده و سپس به محل پروژه انتقال یافته و مورد بهره­برداری قرار گیرند.

5-    نما و منظره این سیستم­ها کاملا قابل کنترل بوده و قابلیت هماهنگی با هر محیطی را دارند.

6-    نیاز به گودبرداری و عملیات ساختمانی زیادی نداشته و دارای حداقل مشکلات ناشی از کارهای ساختمانی در محل هستند.

7-    بدلیل خواص شیمیایی فولاد، استفاده از پوششهای حفاظتی در سطوح تماس فاضلاب با فولاد ضروری است.

8-    در شرایط عادی و بدون در نظرگرفتن تمهیدات لازم امکان مدفون ساختن این سیستم­ها وجود ندارد.

One of the most versatile materials used in the construction of the plant, especially in small treatment plants or treatment packages, steel.completely remove the protective coating is standard.
Properties of the steel used in the manufacture of filtration systems include the following:
1. Construction of the plant is high speed.
2. If necessary, these systems are easily removable and can be changed to the appropriate location of the treatment plant.
3. Low cost manufacturing capacity filtration system uses less steel than other materials.

4. It is possible that systems are in place and fully built out of the project and with better facilities

And then transferred to the project and exploited.
5. The system is fully adjustable front and spectacle, and the ability to coordinate with any environment.
6. The need for excavation and construction work has not much at least, the problems of the construction works are in place.
7. Due to the chemical properties of steel, the use of protective coatings on steel contact surface drainage is essential.
8. Under normal conditions without taking the necessary measures to make these systems may be buried there.

Safe Water Water, Water, Pure Water, Water Purifier Aqua Star 3-stage water purification, water purification Taiwan Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment system soft water, domestic water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, soft water, water purification equipment dealers