پمپ سیر کولاتور فیلبر تو مخصوص دستگاههای پکیج مدل

آب شیرین کن Ro
  • دارای قدرت پرتاب هد تا 5 متر
  • دارای قدرت فلو 40 لیتر در دقیقه
  • با کیفیتی بی نظیر و دارای IP54

  • با قابلیت نصب و تعویض آسان روی هوزینگ پمپ های مختلف مانند گراند فوس و غیره
  • دارای سطح انرژی B با قدرت بالا

• Launch of the head up to 5 m
• has a power consumption of 40 liters per minute
• With unparalleled quality and an IP54
• With easy installation and replacement of the pump housing as Grand Fos and so on.
• have a high energy level B

Life Aqua water purification, water purification soft water, salt water aqua easy replacement of the pump housing, preventing the expansion of the water, with IP54, durability and high strength, energy level B, do not change the taste of water, power, power consumption the power of throwing heads, pump housing, domestic pumps, industrial pumps