در مورد مزایای استفاده از آب تصفیه شده

مراحل تصفیه آب

محققان بیش از 700 نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی کرده اند که بررسی ها نشان داده این مواد عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی، فاضلابهای شهری و سموم آفات نباتات در آبهای جاری و زیرزمینی می باشد.

با توجه به این که 60 درصد بدن ما انسانها آب می باشد هرگونه ناخالصی در آب تاثیر زیادی بر سلامتی بدن ما و همچنین پوست ما دارد. حتی مقدار کلر اضافه شده به آب با مواد آلی موجود در این آب ها ترکیب شده و ایجاد تری هالومتانها کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی در آب می کند که این مورد سرطان زا می باشد.

وجود فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم که بیشتر به خاطر پسابهای کارخانجات صنعتی وارد آب می شود باعث ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، ام اس، سنگ کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان می شود.

وجود میکروبها در آب نیز باعث انتقال امراض مختلف به انسان می شود از جمله بیماریهایی که ممکن است از طریق نوشیدن آب شرب به انسان منتقل شود وبا، حصبه، اسهال میکروبی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی می باشد.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه سافت واتر در کرج محصول خود را تهیه کنید.

عدم خرابی لوازم خانگی که با آب مرتبط هستند مثل سماور- اتو بخار – بخار شوی و غیره همچنین چای وقهوه را با عطر و طعم ورنگ واقعی ولذت بخش تهیه کنیم

با نوشیدن آب سالم , سالم زندگی کنیم

The researchers identified more than 700 harmful chemicals in the water, studies have shown that this material is mainly due to the arrival of industrial wastewater, urban sewage and pesticides in surface flow and groundwater is pest.

Considering the fact that 60% of our body is water impurity in the water affects human health as well as our skin is our body.

Heavy metals such as lead, mercury, zinc, nickel, chromium, mainly due to industrial effluents into the water, causing chromosomal defects, mental retardation, amnesia, multiple sclerosis, kidney stones, rickets and types of cancer.

There are microbes in the water will also allow diseases to humans, including diseases that may be transmitted to humans through drinking water cholera, typhoid, diarrhea and blood count, hepatitis, tuberculosis, diphtheria, blood and liver parasites.

No damage appliances that are associated with water, such as Smavr- Ironing steam – steam etc. Also tea and coffee with flavor and color to provide real delight our part

By drinking healthy water, healthy to live. To buy water purifiers soft water, water purifier sales of soft water, the price of water purification soft water, water purification soft water prices, the price of water purification soft water, household water purifiers soft water prices, water purifier prices soft water, purification equipment prices water soft water, water purification materials, water purification sale of soft water, water purification importer, importer of household water purifiers

Soft water, soft water filter, the price of soft water, domestic water treatment Safe water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, home water purification system water Safe, Branch Water Purifier, Water site Safe, Safe water companies, water treatment machine sales water Safe, Safe water company to install water filters, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agency