آب شیرین کن و ضد عفونی کننده خانگی هفت مرحله ای سافت واتر

تصفیه آب سافت واتر

کاربرد: تامین آب سالم و عاری از هرگونه آلودگی های میکروبی، ویروسی، املاح مضر، سختی، نیترات، جیوه، شوری، رنگ و بوی نا مطبوع آب .

مرحله اول : فیلتر پلی پروپلین 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر، ترکیبات آلی، رنگ،طعم و بوی آب

مرحله سوم: فیلتر کربن بلاک با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب

مرحله چهارم : غشای ممبراین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0/001 میکرون

مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم، بو و مزه آب

مرحله ششم : فیلتر ORP جهت تنظیم PH، قلیایی کردن آب، تنظیم TDS آب خروجی و بهبود کیفیت آب مصرفی

مرحله هفتم : ضد عفونی کننده UV جهت ضد عفونی، استریلیزه کردن آب و از بین بردن ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها و کلیه میکرو ارگانیسم ها

Desalination and household disinfectants seven stage (RO + ORP + UV) to soft water, desalination, disinfection Household seven stages, (RO + ORP + UV), soft water of the third stage, carbon block filter, Secondly, the removal of the chemicals in the water, the fourth stage, Mmbrayn membrane, toxic minerals, 0/001 micron filter, ORP, c adjust PH, alkaline water, adjusting TDS and output, improve water quality,