آب شیرین کن خانگی پنج و شش مرحله ای بدون پایه سافت واتر

5 و 6 مرحله ای بدون پایه

کاربرد: تامین آب سالم و عاری از هرگونه املاح مضر، سختی، نیترات، جیوه، آلودگی های میکروبی، شوری، رنگ و بوی نا مطبوع آب .

مرحله اول : فیلتر پلی پروپلین 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر، ترکیبات آلی، رنگ،طعم و بوی آب

مرحله سوم: فیلتر کربن بلاک با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب

مرحله چهارم : غشای ممبراین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0/001 میکرون

مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم، بو و مزه آب

مرحله ششم : فیلتر بیو سرامیک مواد معدنی زرد جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

•           دارای شیر چهار طرفه

•           این دستگاه ها در ظرفیت حداکثر 190 لیتر در شبانه روز موجود می باشد

Home-based six-step Darsaft water desalination, water-free, 5 micron polypropylene filter, transparent shell, removal of silt, sand, and other contaminants suspended, second carbon filter powder, white shell, compounds organic, color, taste and odor of water, the third stage, carbon block filter, white shell, remove the chemicals in the water, the fourth stage, membrane Mmbrayn, 0/001 micron stage, linear carbon filter to improve taste, smell and taste water sixth stage, bio-ceramic filter, mineral yellow, adjust PH, improving the taste of water, 190 liters capacity