آیا آب لوله کشی شهری نیازی به تصفیه ندارد؟

تصفیه آب لوله کشی شهری

این یک اشتباه و باور غلط است؛ البته هیچ کس زحماتی را که سازمان تصفیه آب در جهت تصفیه و بهبودی پالایش آب انجام می شود را منکر نمی شود نکته اینجاست که نه تنها درایران، بلکه در هیچ کشور دیگری ناخالصی های محلول در آب مثل : سختی و سنگینی آب، املاح حل شده در آب و … از آب جدا نمی شوند چرا که هزینه جداسازی ناخالصی های محلول در آب بسیار بالاست و نیاز به فن آوری های پیشرفته مثل تکنولوژی اسمزمعکوس دارد البته با توجه به اینکه بیشتر حجم آب مصرفی صرف موارد غیر آشامیدنی می شود مانند :استحمام، شستشوی البسه، شستشوی میوه جات و سبزی جات و…. لذا عاقلانه نیست که تمام آب مصرف شهری که با هزینه ها و زحمات زیادی  تصفیه می شود تصفیه کامل شود و ناخالصی های حل شده در آن حذف شود و همچنین وجود پوسیدگی ها و زنگ زدگی های لوله های شهری عامل دیگری می باشد که باعث آلوده شدن نسبی آب می شود. پس در نتیجه برای داشتن آبی سالم و گوارا باید این ناخالصی ها و ذراتی که بر اثر پوسیدگی لوله ها وجود دارد حذف شود.

استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی بهترین گزینه برای حل این مشکل است که با حذف سختی ها و نا خالصی ها آبی گوارا وسالم می توان نوشید.

ولی در جوامع افرادی هستند که بر این باورند که  استفاده از دستگاه  تصفیه آب املاح معدنی موجود در آب از بین می رود و بدن دچار مشکلاتی می شود ولی این یک اشتباه و باور غلط است ، بهتر است بدانید املاح معدنی برای انسان غیر قابل جذب و مضر است وبدن انسان این املاح را همانند سموم دفع می کند املاح معدنی فقط برای گیاهان مفید می باشد و برای انسان علاوه بر اینکه منفعتی  ندارد ضرر هم دارد بدن انسان نیازمند املاح آلی می باشد که از طریق انواع ویتامین هایی که در سبزیجات و میوه جات و… وجود دارد تامین می شود.

همچنین بعضی افراد بر این باور هستند که جوشاندن می تواند کمک به کم شدن سختی واز بین رفتن املاح معدنی شود، در صورتی که با جوشاندن فقط و فقط میکروب های آب از بین می رود که البته بهتر است بدانید با کلر زنی آب که در تصفیه خانه ها انجام می شود این کار صورت می گیرد و این روش برای مواقعی است که از آب رودخانه یا برکه ای لازم به استفاده باشد و با 20 دقیقه جوشاندن می شود تا حدود زیادی میکروب را از بین برد.

برای تهیه دستگاه تصفیه آب بصورت دست اول و تعویض فیلتر و مشاوره در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل کنید.

بعد از سفارش، کارکنان بخش فنی و متخصص ما جهت نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب خانگی برای منزل و محل کار شما آماده ارائه خدمات می باشند.

شرکت

This is a wrong and mistaken belief, although no efforts to improve water treatment and purification of water purification is done in order not deny the point is that not only Iran, but also in any other country soluble impurities, such as: hard and heavy water, salts dissolved in water and can not be separated from the water because the water-soluble impurity removal cost is very high and the need for advanced technologies such as RO technology is However, given that more volume to non-drinking water, such as: bathing, washing clothes, washing fruits and vegetables and …. It does not make sense that all municipal water treatment with high labor costs and can the complete purification and removal of impurities dissolved in it, and also urban decay and corrosion of pipes is another factor that depletes the water is relative. Thus for a healthy and fresh water to the impurities and particles that are removed due to pipe corrosion.

Using home water treatment devices the best option to solve this problem is to remove the difficulties and contamination of fresh water is safe to drink.

But those who believe in communities that use water purification device within the minerals in the water disappears and body problems, but this is a wrong and mistaken belief, it is best to know insoluble minerals to humans and harmful The human body is like the solute is pesticides minerals are useful only for plants and for humans as well as benefit the human body, there is no loss of organic salts is required to through a variety of vitamins in vegetables and fruits and … There are supplied.

Some people also believe that boiling can help reduce hardship from the loss of minerals, if only microbes that boiling water disappears, but it helps to know that the treatment with chlorine water houses done This work is done and the procedure for cases where the river or pond is necessary to use 20 minutes to boil largely destroyed germs.

For supplying water purifier and filter change first hand and advice in this area can contact the central office.

After ordering, technical department and our expert staff for installation of household water purifier for your home and your office is ready to provide services.

Anti Ascalant, water purifier aquawin, water purifier water, silica, water treatment, household water treatment, household water treatment, water purification, repair of household water purifiers, water purifier filter replacement, buy water purifier, service Household water treatment devices, sales of water purifiers, water purifier, industrial water filter, filter water purifier, the price of household water purifier, water purifier installed