تصفیه آب در نقطه ورودی ساختمان (POE)

تصفیه آب ورودی ساختمان (POE)

تصفیه آب در نقطه ورودی (Point Of Entry : POE )به آن دسته از سیستم های تصفیه آب گفته می شود که درست در نقطه ورودی آب به واحد مسکونی و یا تجاری ، بعد از کنتور آب ، نصب می شوند و کل آب ورودی به شبکه لوله کشی داخلی را تصفیه می کنند. به این سیستم ها اصطلاحا پیش تصفیهنیز گفته می شود.

تصفیه آب کل منزل , تصفیه آب در نقطه ورودی

به طور کلی ممکن است آب ورودی به منزل شما حاوی آلاینده های مختلفی نظیر : گل و لای ، شن و ماسه ، زنگار لوله ها ، کلر ، جلبک و … باشد. نوع آلاینده های موجود در آب به منبع تامین آب نیز بستگی دارد. منظور این است که شما آب مصرفی خود را از چه منبعی تامین می کنید؟ رودخانه ، چاه ، آب لوله کشی شهری و شاید هم چشمه های کوهستانی. به هر حال هر کدام از این منابع آلاینده های خاص خود را دارند که می بایست از آب مصرفی شما حذف شوند. این آلاینده ها با ورود به شبکه لوله کشی منزل شما ، وارد زندگی شما می شوند و در همه جا حضور پیدا می کنند: حمام ، دستشویی ، توالت ، ماشین لباس شویی ، ماشین ظرف شویی و حتی آب آشامیدنی !

معمولا هدف از نصب تجهیزات پیش تصفیه آب ، انجام یک تصفیه ابتدایی و اولیه برای دستیابی به آب مصرفی زلال ، شفاف و بهداشتی است که بیشتر برای مصارف شستشو  استفاده می شود. در حالی که برای مصارف آشامیدنی ، استفاده از تجهیزات و فن آوری های پیشرفته تر نظیر اسمز معکوس و دستگاه های تصفیه آب خانگی  توصیه می شود.

امروزه سیستم های تصفیه آب در نقطه ورودی یا همان پیش تصفیه ها ، با فناوری های مختلف به بازار عرضه شده اند که قادر هستند آلاینده های بیشتری را از آب مصرفی ورودی به منزل شما حذف کنند.

انتخاب نوع فن آوری و تجهیزات تصفیه آب در نقطه ورودی ،  بستگی به عوامل زیادی دارد که ازجمله مهمترین آنها عبارتند از:

» نوع منبع تامین آب مصرفی واحد مسکونی یا تجاری (چاه ، رودخانه ، لوله کشی شهری و …)

» نوع و میزان آلاینده های موجود در آب ورودی

» مقدار آب مصرفی در شبانه روز

 

Water treatment entry point (Point Of Entry: POE) water treatment systems are said to be those that just at the point of entry to the dwelling unit or commercial water, after the water meter installed and the water entering the network indoor plumbing are filtered. This system is also called pretreatment.
Whole house water filtration, water treatment at the point of entry
In general, the water in your home may contain various contaminants such as dirt, sand, rust pipes, chlorine, algae, etc. Of contaminants in the water supply also depends on the source. This means that you get their water from what source? Rivers, wells, municipal tap water and maybe a mountain spring. Contaminants entering the piping network your home, your life will be found everywhere: the shower, sink, toilet, washing machine, dishwasher and even water!
Usually the purpose of installing a water treatment equipment, perform a basic filtration for clean water, health care, which is more transparent and used for irrigation purposes. While for drinking purposes, the use of more advanced equipment and technologies such as reverse osmosis home water filtration system is recommended.

Choice of technology and equipment for water at the entry point, which depends on many factors, including the most important ones are:
“Dwelling unit or commercial water supply sources (wells, rivers, municipal plumbing, etc.)
“The type and amount of contaminants in the water
“The amount of water consumed per day

Sand filter, water purifier accessories, industrial effluents, domestic water treatment Tehran, Karaj water, home water treatment system in Karaj, wash boiler, washing the filter, wash the sand filter, carbon filter washing, household water treatment dealers in Karaj, chlorine woman tanks, water tanks, chlorine, chlorine water tank, drinking water chlorination