فیلتر کربن نهایی و کارتریج فیلتر دوش حمام

فیلتر کربن

در مرحله پنجم دستگاه های پنج مرحله ای ، فیلتر کوچکی به نام فیلتر کربن نهایی وجود دارد. جنس و عملکرد این فیلتر دقیقا مشابه فیلترهای کربن فعال است که در بالا توضیح داده شد. وظیفه اصلی این فیلتر حذف طعم و بوی نامطبوعی است که ممکن است در اثر ماندن آب در منبع ذخیره دستگاه ، به وجود آمده باشد .از آنجا که فیلتر کربن نهایی ، در معرض آب تصفیه شده قرار دارد که عاری از هرگونه کلر ، گازهای شیمیایی و مواد آلی است ، لذا زمان اشباع شدن این فیلتر طولانی تر و عمر مفید آن بیشتر است. به طور متوسط این فیلتر می بایست بعد از گذشت یک سال تعویض شود. در غیر اینصورت همانطور که در مورد فیلترهای کربن فعال ذکر شد، باعث آلودگی میکروبی و باکتریایی آب خواهد شد. این فیلترها نیز نوع فیلترهای کربن فعال می باشند که وظیفه آنها درست مانند آنچه در باره فیلترهای کربنی شرح داده شد ، حذف کلر ، گازهای شیمیایی و مواد آلی موجود در آب و حذف طعم و بوی نامطبوع آب است. زمان تعویض کارتریج فیلترهای دوش حمام  نیز دقیقا مانند سایر فیلترهای کربنی ، به طور متوسط هر شش ماه یکبار می باشد .کارتریج فیلتر  Ultra Filter که در دستگاه های تصفیه آب چهار مرحله ای آکواجوی استفاده شده اند ، از صدها نی نازک و توخالی موسوم به هالو فایبر ( Hallow Fiber ) ساخته شده اند. جنس هالوفایبرها از نوعی پلیمر به نام پلی آمید است. وظیفه این فیلترها حذف کامل ذرات معلق و کلیه میکروبها ، ویروس ها ، انگل ها و باکتری های موجود در اّب با دقت بسیار بالایی معادل 02/0 (دو صدم ) میکرون است. منافذی که روی بدنه این نی ها وجود دارد به قدری ریز هستند که حتی کوچکترین میکروارگانیزم های موجود در آب نیز قادر به عبور از آنها نیستند. با استفاده از این فیلترها آب کاملا استریل می شود .

In the fifth step of the five-point system, the carbon filter is a small filter. Sex and the performance of the filter, activated carbon filters, which is exactly the same as described above. The main task of this filter removes unpleasant taste and odor may remain in the water in the storage device, there is.
Since the carbon filter, which is exposed to water free of chlorine, chemical and organic materials, so the saturation of the filter shelf life is longer. On average, these filters should be replaced after about a year. Otherwise, as in the case mentioned activated carbon filters, microbial and bacterial contamination will be water. These filters activated carbon filters are the type of job they like what was described on the carbon filter, removes chlorine, chemical and organic substances in the water and remove the taste and odor of water. Time to replace the cartridge filters, shower filters are also exactly the same as other carbon, is on average every six months.
Ultra Filter filter cartridges in a four-stage water purification systems have been used Kvajvy hundreds reed thin and hollow fiber called Halo (Hallow Fiber) have been made.  is made of a polymer called polyamide.
The task of these filters remove suspended particles and all the germs, viruses, parasites and bacteria in the water with very high precision of 02/0 (two hundred) microns. There are pores on the body of the straw so fine that even the smallest micro-organisms present in the water can not pass through them. Using these filters the water is sterile.

Sand filter, carbon filter, activated carbon filter sales chlorination pump, activated carbon filter, filter carbon dioxide, carbon post filter, carbon filter, aquarium, water, carbon filters, activated carbon filter, carbon filter Aktyv, air, is active carbon filter, carbon filter block carbon filter water purifier filter carbon water filter, granular activated carbon, active carbon filter price, the use of activated carbon filters