دستگاه تصفیه 5 مرحله ای و شش مرحله ای RO

تصفیه آب 5 و 6 مرحله ای

دستگاه تصفیه 5 مرحله ای RO
مرحله اول و دوم شامل حذف رسوبات لوله های آب و ذرات معلق توسط فیلتر الیافی پلی پروپیلن
مرحله سوم شامل حذف مواد آلی ارگانیک رنگ، طعم و بو کلر اضافی موجود در آب توسط فیلتر مخصوص
مرحله چهارم یا اصلی شامل حذف تمامی املاح مواد محلول و نمک ها و آلودگی های شامل باکتری ها و ویروس ها تا قطر 0/0001 میکرون . محصول این مرحله آب خالص و بهداشتی می باشد .
مرحله پنجم یا آخر توسط فیلتر کربن اکتیو هر نوع بو، طعم و مزه بد از بین خواهد رفت .
این دستگاه قابل نصب در زیر سینک و دارای شیر تکی جداگانه و تانک ذخیره

دستگاه تصفیه شش مرحله ای RO
این دستگاه تکمیل کننده دستگاه تصفیه آب 5 مرحله ای است
به این شکل که تمامی مراحل ذکر شده در سیستم بالا (  شماره 4) را انجام می دهد
و در نهایت با استفاده از یک لامپ مخصوص ( اشعه ماورا بنفش ) باقی مانده احتمالی انگل ها و ویروس ها را از بین می برد .
این دستگاه به خصوص برای مناطقی که شبکه آب شهری ندارند توصیه می گردد .

5-stage filtration system and a six-stage RO

First and second stage involves the removal of suspended particles by filtering sediment and water pipes, polypropylene fibers
The third stage involves the removal of organic matter, organic dyes, excess chlorine taste and odor in water by a special filter
The fourth step involves the removal of all the major or soluble salts, and salts and contaminants, including bacteria and viruses to Qatar 0001/0 microns. The water is pure and healthy product.
V or end-stage active carbon filter any odor, bad taste will go away.
The device can be installed under the sink and a separate single milk storage tank

Six stage RO purifier
The complement system is a 5-stage water treatment system
In this way all the steps mentioned in the above system (4) does
Finally, using a special lamp (ultraviolet light) remains possible that destroys parasites and viruses.
This device is especially recommended for areas that do not have municipal water networks.

ro, installing a water treatment system, 5-stage filtration system, water filtration device, high volume water nitrate removal systems, home water filtration systems, home water filtration systems cck, domestic water purifier ro, Kvajvy home water treatment system, water treatment machine Household water price, household water purifier innocent, small household water purifier, six stage RO purifier