فواید استفاده از آب تصفیه شده

فواید استفاده از آب تصفیه

•           حذف کلیه آلودگی ها و بهبود طعم، رنگ و مزه و آب

•           تامین آب سالم برای غذای کودک و خانواده

•           جلوگیری از بیماری های کلیوی، دستگاه گوارش و کبد

•           کاهش خطر بروز سرطان

•           داشتن پوستی سالم و زیبا

•           نوشیدن چای و قهوه با طعم و رنگ بهتر

•           جلوگیری از رسوب کتری، قهوه ساز و اتو بخار

• Remove pollution and improve flavor, color and taste of water

• provide safe water for baby and family

• Prevent kidney disease, liver and GI tract

• Reduce risk of cancer

• Have a healthy and beautiful skin

• Drink Tea and Coffee with better color and flavor

• prevent sediment kettle, coffee maker and Steam

The benefits of using water, removing all impurities, improve taste, color, flavor, prevent disease, reduce the risk of cancer, prevent sedimentation, kettles, coffee makers, steam irons,