سیستم کلرزن استخر

پمپ کلر زن

سیستم کلرزن استخر به شکل ساده از یک پمپ برای کلرزنی و از یک سنسور کلر برای کنترل میزان کلر تشکیل می شود. البته با توجه به نیازوشرایط مجموعه، ممکن است از لوازم جانبی هم استفاده شود. سیستم کلرزنی دراستخرهای خانگی و مخازن آب شهری و همچنین در کولینگ تاور ها و استخرهای صنعتی استفاده می شود.پمپ دوزینگ سلونویدی بتا پرومیننت ، پکیج های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، پکیج های فرآیندهای تصفیه آب ، دوزینگ پمپ گاما سری ال ، دوزینپ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دیافراگمی سلونویدی ، دوزینگ پمپ گاما ال ، دی اکسید کلر بعد از ازن قویترین گندزدا واکسید کننده مورد استفاده درصنعت آب وفاضلاب است .قدرت بالا، ماندگاری طولانی در آب و عدم تولید محصولات جانبی سرطان زا باعث شده که این ماده به عنوان بهترین جایگزین گاز کلرمورد توجه تصفیه خانه های آب باشد. دربخش صنعت مزایای این ماده آنرا به یکی از بهترین گندزداها در برج های خنک کننده (Cooling Tower) تبدیل کرده است. دی اکسید کلراز دوماده اولیه اسید کلریدریک و کلریت سدیم محلول درآب توسط دستگاه مخصوص و درمحل تولید می شود. خصوصیات دستگاه باعث حذف خطرات ناشی از نشت گازهای سمی درمحیط شده واز نظرایمنی برتری زیادی نسبت به سیستم گاز کلر یا ازن دارد . دی اکسید کلر بعد ازازن قویترین گندزدا و اکسید کننده مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب است.

Pool chlorination system is simply a pump for chlorination and a Snsvrklr to control the amount of Klrtshkyl. However, due to Nyazvshrayt collection of accessories may also be used. Drastkhrhay chlorination of city water tanks, as well as domestic and industrial stoneware used in the cooling tower.
Dosing pump Beta Slvnvydy Prvmynnt, packages of oil, gas and petrochemical, water treatment processes, packages, dosing pump Gamma Series L, Dvzynp diaphragm pump Germany Prvmynnt company Slvnvydy, dosing pump gamma-Al, chlorine dioxide disinfectant after Vaksyd of the strongest Azazn It is used for water and waste water industry.
High power, long life and lack of water to produce carcinogenic byproducts makes the matter as best alternative Gazklrmvrd house water treatment is given.
It benefits the industry sector it one of the best disinfectants Drbrj cooling (Cooling Tower) has become.
Hydrochloric acid and sodium chlorite solution Dvmadh Klraz dioxide raw water is produced by a special machine and place.
Features Aznsht device eliminates dangers of toxic gases into the environment by Vaznzraymny tremendous amount of ozone is Gazklrya system. Azazn Klrbd dioxide strongest disinfectant used in water and wastewater industry is Vaksyd.Reverse osmosis, water storage tank, pump, automatic chlorination unit chlorine woman, chlorination, chlorine pump woman, chlorine, chlorine water, chlorine water Astkhr, water chlorination, chlorine water, chlorine water, chlorine water, waste water chlorination, chlorine water, Klrzny, chlorination of drinking water, chlorination of pools

  • ساختمان حوض کلر زنی فاضلاب