دستگاه تصفیه آب نه مرحله ای واتر سیستم RO مدل دیانا

تصفیه آب ۹ مرحله ای واتر سیستم RO

این محصولات  دارای تاییدیه های ISO9001,CEو ROHSمی باشند.این محصولات از نظر طراحی و کیفیت طبق مقررات و ضوابط آمریکا تولید و در آمریکا،کانادا،ژاپن واکثر کشور های اروپایی و شرق آسیا و همچنین کشورهای خاورمیانه با توجه به شرایط منطقه  آب و هوایی و آلودگی های آب عرضه میشوند.

دستگاه های تصفیه آب ویژه مصارف خانگی مدل Residential  RO

نظر به اینکه تصفیه آب به روش  RO آب را تقریبا خالص می نماید و آب خالص دارای خاصیت حلالیت بالایست و این خاصیت باعث انتقال مواد معدنی و اکسیژن و دیگر ملزومات سلولی میباشد و از طرفی قابلیت گرفتن و انتقال سموم دفعی سلولها و دی اکسید کربن میباشدپس متابولیسم بدن را بهبود می بخشد لذا این امر موجب افزایش طول عمر سلولهای بدن شما و در نتیجه  طول عمر بیشتر شما  بهمراه نشاط بالاتری خواهد بود  این امر زمانی ملموس تر خواهد شد که بدانید سه چهارم بدن شما از آب است و این آب در  مدت یک ماه تعویض میشود.

 عملکرد هر کدام از مراحل یا فیلتر ها در سیستم  RO

مرحله1  pp:  فیلتر کارتریج پلی پروپیلن  حذف ذزات محلول در آب مثل شن، گل و  لای و ذرات مخلوط در آب یا زنگ لوله‌ آب تا قطر1 تا 5  میکرون بکار گرفته می ‌شود.

مرحله 2 UDFیا  GAC: فیلتر کارتریج کربن اکتیو  این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و سمی(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید. وضیفه اصلی این فیلتر  باردار کردن یون های منفی آب و گرفتن موادی همچون نیترات است.

مرحله 3::CTO فیلتر کارتریج کربن فشرده  حذف بو، طعم و مزه ناخوشایند آب حذف مواد شیمیایی مثل کلر و کار اصلی این فیلتر جذب یون های باردار شده در مرحله 2 می باشد.

مرحله 4: با بهره گیری از تکنولوژی اسمز معکوس RO   و به کارگیری   RO MEMBERAN   ما میتوانیم با روش اسمز معکوس مواد را به صورت فیزیکی از آب جدا کنیم که این توانایی تا اندازاه 0001/0 میکرون جدا نماییم وبه فاضلاب منتقل نماییم تقریبا آب بدست آمده آبی خالص است در صد این تقریب برای بیشتر مواد بالای 95% خذف شدن است و در مورد باکتری ها ویروس ها نیز 99% است

مرحله5  POST CARBONیا POST INLINE: حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از ذخیره شدن آب در منبع این مرحله برای گرفتن  بوی آب به کار میرود اما باید توجه داشت که بوهایی از جمله بوی گوگرد که جزو ترکیبات شیمیای آب میشود  نمیتوان به تنهایی  با استفاده از POST CARBON. گرفت

مرحله6MINERAL BALL: چون در مرحله چهارم ما تمام مواد محلول و مخلوط بر آب را حذف نموده ایم و از جمله موادی که حذف شده  مواد معدنی مورد نیاز انسان است عاقلانه آن است گه مواد معدنی مورد نیاز بدن را به مقدار لازم به اب اضافه کنیم تا بدن دچار کمبود این مواد نگردد

 مرحله 7 MEDICAL STON  : در سیستم های پیشرفته امروزی از این مرحله  برای رساندن مواد کوچک مقدار  اما حیاتی به بدن انسان استفاده میشود که شاید مقدار مورد نیاز آن در طول یک ماه برای یک نفر بیش از 2 گرم نباشد اما نبود ان در سیستم تغذیه فرد  باعث مختل شدن جریان متابولیسمی بدن_رشد بدن تعادل روانی و تعادل جنسی میشود

مرحله 8 SUPER SEDIMENT : سدیمنت فوق فشرده برای تصفیه نهایی آب

مرحله 9   :AICROچون در سیستم های RO مزه آب  تا حدودی تلخ میشود و شاید قابل تحمل نباشد میتوان از شیر میکس یا فیلتر AICRO یا فیلتر ALKA LINE   استفاده نمود که حسن فیلتر  ALKALINE AICRO   آلوده نکردن آب به موادی است که سیستم RO  گرفته است.(میکروب ها، باکتری ها، نیترات ها و سرب و…)

ویژگی‌های دستگاه

دستگاه های خانگی  ROبا تکنولوژی دیان دارای   steel shelfکاملا مهندسی و با پوشش رنگ 2 لایه  hydro static، گیج فشار روغنی شیر میکس درجه یک حوزینگ های Double O-ring و  حوزینگ ها از نوع  American flower  و دارای   booster pomp , bufan  فیلتر های کربن از نوع coconut shell  و شیر برداشت سرامیکی، نوع ABS به کار رفته در دستگاه از نوع آلمانی و با دوام 20 ساله است.

کلیه دستگاه های عرضه شده به مدت یک سال طبق مفاد مندرج در کارت مشمول گارانتی میشوند و تامین قطعات و فیلتر های دستگاه های مختلف تا ده سال تضمین میگردد

These products have certificated by ISO9001, CE and ROHS. These products are of high quality design and manufacturing, and in accordance with rules and regulations, America America, Canada, Japan, Europe and East Asia and the Middle East Vaksr according to the local climate and water pollution are presented.

Model Residential RO water purification devices for home use

Performance of each filter stage of the RO system

Step 1 pp: PP filter cartridge removes water soluble PARTICLES such as sand, silt and rust particles mixed in water or a water pipe has a diameter of 1 to 5 microns is used.

Step 2 UDF or GAC: Active carbon filter, cartridge filter, and an unpleasant odor and taste of organic and toxic substances (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed. The main duty of the negative ions of water and getting pregnant filter materials such as nitrates.

Step 3 :: CTO filter cartridge removes carbon intensive odor, unpleasant taste water filter removes chemicals such as chlorine and major ions in step 2 is attracted to.

Step 5 POST CARBON OR POST INLINE: remove any odor and taste caused by the storage of water at the source of this step is to get the smell of water used, but it should be noted that Bvhayy including sulfur smell of the chemical composition of the water to be alone with using POST CARBON. Was

Step 6 MINERAL BALL: In the fourth stage we have all the solutions or mixtures of water removal have such material removed minerals needed by humans, it is wise that the minerals needed by the body to make the necessary amount of water added to this material body is not deficient

مرحله 7 MEDICAL STON :  Bdn_Rshd disrupted the metabolism of the body, mental and sexual balance

Step 8 SUPER SEDIMENT: Ultra Compact Sdymnt final purification of water

Step 9: AICRO as RO systems water taste somewhat bitter and perhaps can not be tolerated, the milk can mix or filter AICRO or filter ALKA LINE use a good filter ALKALINE AICRO not polluting the water with substances that RO system is. (germs, bacteria, nitrates, lead, etc.)

Device Features

Woodworkers RO technology with Diane has a steel shelf is fully engineered with paint coating 2 tier hydro static, pressure gauge butterfat mix up a Hvzyng by Double O-ring and Hvzyng of the American flower and booster pomp, bufan filter carbon milk harvesting coconut shell and ceramic, ABS type used in the German and durability of 20 years.