خصوصیات فیلتر ORP

فیلتر ممبران

کاربرد : طعم فوق العاده ای به آب داده و هیچ کلری در آن باقی نمی گذارد .

با تنظیم PH و دادن خاصیت قلیایی ملایمی به آب، به ارتقای وضعیت فیزیکی داخل بدن کمک میکند .

گردش خون را بهبود بخشیده و متابولیسم خون را افزایش می دهد .

انواع مواد معدنی مورد نیاز جهت سلامت بدن را به آب اضافه می کند .

آنیون ایجاد شده باعث آرامش و تسکین اضطراب می شود .

  • ماکزیمم دبی 1 GPM
  • ماکزیمم فشار 125 psi
  • ماکزیمم دمای عملیاتی 38 درجه سانتیگراد
  • عمر مفید حدود 7500 لیتر
  • دارای استاندارد CE اروپا

Applications extraordinary taste and no chlorine in the water, it does not remain.

By adjusting the PH and the mild alkaline water helps to improve the physical condition of the body.
Improves blood circulation and increases metabolism.
Types of minerals needed for the body to add water.
Anion generated relax and relieve anxiety.
• Maximum flow rate of 1 GPM
• The maximum pressure of 125 psi
• The maximum operating temperature of 38 ° C
• useful life of about 7500 liters
• Europe CE standard

Reverse osmosis water treatment system, water treatment system, three-phase, installation of water treatment, water purification soft water, domestic water treatment in Karaj, water purification soft water, soft water, domestic water purifier, home water purifier, Karaj, Purifier Water Safe, Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water, Safe, Safe water agencies in Tehran