متداول ترین روش جهت حذف سختی آب

سختی گیر رزینی

متداول ترین روش جهت حذف سختی آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد.

اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد. خواص رزین ها این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند، یون سدیم انها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و منیزیم موجود در آب جآبجا می شوند. به این ترتیب با حذف املاح کلسیم و منیزیم کاملا محلول بوده و تمایلی به رسوب گذاری ندارد.

مبادله یون ها تا زمانی ادامه می یآبد که همه سدیم رزین ها با کلسیم و منیزیم آب تعویض شوند، پس از این زمان ، به تدریج بازده فرایند سختی گیری کاهش می یآبد و رزین ها می بایست دوباره بازیآبی و احیاء شوند. احیاء مجدد این نوع رزین ها با عبور محلول غلیظ کلرید سدیم (نمک طعام) از بستر رزین انجام می پذیرد.

آب نرم خروجی از دستگاه سختی گیر برای تغذیه دیگهای بخار، برج های خنک کننده و سایر مصارف صنعتی، بسیار مطلوب می باشد. مخازن دستگاههای سختی گیر از ورق فولادی با ضخامت مناسب طراحی و ساخته می شوند. این مخازن پس از زنگ زدایی کامل، توسط پوشش های ضد خوردگی از نوع اپوکسی رنگ آمیزی می گردند. هر دستگاه شامل دریچه بازدید، شبکه لوله کشی مجهز به شیر آلات، نازلهای ورودی و خروجی آب، اتصالات هواگیری، فشار سنج ،مخزن پلی اتیلن نگهداری محلول احیاء،  می باشد.

حداقل و حداکثر فشار کاری مناسب برای دستگاههای سختی گیر ،به ترتیب 2و 5 اتمسفر می باشد

The most common way to remove hard water softening resins can be used in the devices.

Apparatus based on the use of ion-exchange process by softening resin is a cationic resin. Properties of the resin is hard when you are in the presence of water, Na + ions with ions such as magnesium and calcium deposition in the water are removed. Thus the removal of calcium and magnesium salts are completely dissolved and no longer wish to fouling. Ion exchange continues until all the sodium, calcium and magnesium resin with water to be replaced, after this time, gradually softening process efficiency and reduced the resin must be regenerated again and retrieval. This type of resin reclamation passing concentrate sodium chloride (table salt) of the resin bed is done.

Soft water softening plant output to feed the boilers, cooling towers and other industrial applications, is highly desirable. Tanks for water softener systems are designed and manufactured from sheet steel of suitable thickness. All the tanks after Rust, the anti-corrosion coating of epoxy paint are. Each device includes a port visit, a network of pipes with valves, water inlet and outlet nozzles, air fittings, pressure gauges, liquid storage tanks, polyethylene CPR is.

Minimum and maximum working pressure for water softener systems, respectively, 2 and 5 atm is