سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

HY – Soft D. HY – Soft C2

HY – Soft BX1 . HY – Soft BX2

جهت حذف یون های منیزیوم و کلسیم به روش تبادل یونی

مناسب برای سیکل های طولانی کاربردی ، با کمترین هزینه احیا

تلفیقی از تکنیک پیشرفته برای احیای، از نظر اقتصادی مناسب درخواست های صنعتی و تجاری و شیرهای چند راهه اتوماتیک هایژنیکبا قابلیت برنامه ریزی جهت احیا و بک واش های متفاوت در کیفیت های متغییر آب

دارای طراحی منحصر به فرد اف آر پی و محفظه احیاء آب نمک به صورت پکیج یکجا، جهت کارایی با راندمان بالاتر

دارای شیر فول اتومات با گارانتی یکساله با بهترین کیفیت و قابلیت آسان برنامه ریزی

دارای رزین پرولایت انگلستان با استانداردهای صنایع خوراکی و استانداردهای جهانی

دارای محفظه آب نمک خودکار جهت انجام صحیح احیاء رزین

HY – Soft DHY – Soft C2
HY – Soft BX1. HY – Soft BX2
For the removal of magnesium and calcium ions by ion exchange
Suitable for long cycle applications, with the lowest cost reclamation
A combination of advanced techniques to revive economically appropriate industrial and commercial applications and automatic valve manifold  hygienic
With the ability to plan for resuscitation and different backwash water quality  variable
F-RPG with a unique design and brine regeneration compartment package together, to work with higher  efficiency
Has a full automatic valve with one-year warranty with the best quality and capability planning easy
A resin food industry standards and international standards Peru Highlights  England
A brine compartment automatically correct for resin regeneration