نحوه عملکرد دستگاه سختی گیر تصفیه آب

عملکرد دستگاه سختی گیر

دستگاه سختی گیر تصفیه آب

نحوه عملکرد :

در این سیستم از یک جریان کمپلکس به عنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره آب های سخت استفاده می شود که آنها را از حالت یونی خارج کرده و به صورت مولکولی تبدیل می کند ماحصل این پروسه تبدیل کریستال یونی که رسوبی سخت و چسبنده است به کریستال مولکولی که نرم و غیر چسبنده است می باشد . مولکولهای حاصله به یکدیگر ملحق شده و در آب به صورت شناور باقی می ماند .با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده وبلورهای خنثی و معلق درآب که خاصیت چسبندگی خودرا از دست داده اندظاهر می گردندوبدین سان نه تنها رسوب گذاری متوقف می گردد بلکه امکان حذف این ذرات معلق توسط فیلترهائی که بعد از یون پاد نصب می گردد امکان پذیرخواهد بود. با خرید و نصب این دستگاه در مبدل های حرارتی و برودتی می توان مانع ازتشکیل رسوب و کاهش 15% هزینه شد .

مزایای این دستگاه عبارتند از:

-عدم استفاده ازموادشیمیائی جهت رسوب زدائی.

-کاهش هزینه راهبردی.

-فرایند رسوب زدائی و حذف رسوبات پیشین.

-کاهش مصرف سوخت.

-نگهداری آسان واقتصادی.

-کاهش آب مصرفی.

موارد استفاده:

-کندانسورها ، برج های خنک کننده و مبدل های حرارتی.

-مولدهای بخار ، چیلر ها ، ایرواشرها.

-استخر ، سونا ، جکوزی.

-آبیاری قطره ای و باغبانی.

-صنایع لبنی و غذائی ، خطوط تولید آب معدنی و نوشابه.

-پرکن قالب های یخسازی.

-کوره های القائی خطوط وقالب های ریخته گری.

-شوفاژو پکیج یونیت.

 ودر کلر برند های مختلف (کلی و جزئی)موجود می باشد.

دستگاه تصفیه آب خانگی 5 مرحله و 6 مرحله با یکسال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش.

دستگاه کلر زن با ظرفیت و برند های مختلف.

طراحی/مشاوره/اجرا.

کلیه مخازن و دستگاه های تصفیه به روش اسمز معکوس (RO)

فیلترهای p.p و هوزینگهای مربوطه با نازل ترین قیمت

Water softening plant

How It Works:
This system is a complex process as a barrier to prevent the formation of hard deposits on the walls of water used
Remove them from the ionic and molecular changes
The result of this process become hard and sticky deposits ionic crystals, molecular crystals, which is soft and non-sticky.
Sun not only stopped mid-gut is also possible to remove the deposited particles by filters that are installed after ion iPod was Pzyrkhvahd. The purchase and installation of heat exchangers and cooling can be prevented and reduced by 15% was spent Aztshkyl deposition.

Advantages of this system include:
Lack Azmvadshymyayy used to de-sedimentation.
Strategic Cost Reduction.
-Fraynd Sediment removal and sediment removal prior.
Decreased fuel consumption.
-Ng·hdary Easy and economical.
Decreased water.

Uses:
-Kndansvrha, Cooling towers and heat exchangers.
-Mvldhay Boilers, chillers and air washer.
-Astkhr, Sauna and Jacuzzi.
-Byary Drop and gardening.
-Snay Dairy, food, mineral water and soft drinks production lines.
-Prkn Commercial ice molds.
-Kvrh Induction casting lines and meter.
-Shvfazhv Package Unit.

Different brands of powdered chlorine (wholesale and retail) are available.
Home water purifier 5 stage and 6 stage with one year warranty and 10-year after-sales service.
The wife Claire and their various capacities.
Design / consulting / implementation.
All vessels and instruments for the treatment of reverse osmosis (RO)
Hvzyng·hay pp and K filters with the lowest price