انواع هوزینگ فیلترها

هوزینگ فیلترها

هوزینگ تک مرحله ای و دو مرحله ای 5 اینچ میگنون (پکیجی)
هوزینگ های تک مرحله ای و دو مرحله ای 5 اینچ مناسب جهت فیلتر های پلی فسفات (پکیج دیواری) فیلترهای توری، فیلترهای کربن، فیلترهای رزین و… همچنین هوزینگ های قرمز رنگ مخصوص اب گرم تا 80 درجه سانتی گراد می باشند.

هوزینگ های تک مرحله ای
هوزینگ های تک مرحله ای با ورودی های 1/2 ، 3/4 و 1 اینچی در اندازه های مختلف 7 ، 10 ، و 20 اینچی ، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب می باشند.
همچنین هوزینگ های آب گرم تک مرحله ای جهت استفاده در آب گرم تا 80 درجه سانتی گراد می باشند.

هوزینگ دو مرحله ای
هوزینگ های دو مرحله ای با ورودی 3/4 اینچ در اندازه های مختلف 7و 10و 20 اینچی، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

هوزینگ 3 مرحله ای
هوزینگ های 3 مرحله ای با ورودی 3/4 و 1 اینچ در اندازه های مختلف 7و 10و 20 اینچی، مناسب جهت انواع فیلترها و مصارف مختلف فیلتراسیون آب.

هوزینگ های مخصوص دبی آب بالا
هوزینگ های تک مرحله ای مخصوص تصفیه آب با دبی بالا با ورودی های 1/4 – 1/2 – 1 و 2 اینچی در اندازه های 10 و20 اینچی ، مناسب جهت حذف شن وماسه و ذرات معلق با استفاده از فیلترهای مخصوص توری پلی استر یا استیل (RL . RL- A)

هوزینگ های جامبو
هوزینگ های جامبو در سایزهای 20 اینچی و ورودی های 1 تا 2 اینچ مناسب جهت فیلتر های جامبو با قطر 4 تا 45 اینچ و ارتفاع 20 اینچ می باشد ، این هوزینگها جهت استفاده در مصارف صنعتی با کارکرد و دبی آب بالا مناسب می باشند.

Single-stage and two-stage housing 5 inches Mignon (package)
Housing single-stage and two-stage filter for polyphosphate 5-inch (package wall) grid filters, carbon filters, filters, resin and red as well as housing hot water up to 80 ° C respectively.

Single-stage housing
Housing single-phase inputs 1/2, 3/4 and 1 inch in sizes 7, 10, and 20-inch, suitable for a variety of filters and water filtration are of universal application.
The single-stage housing hot water for use in hot water up to 80 degrees centigrade.

Two-stage housing
Two-stage housing with 3/4 inch input in various sizes 7, 10 and 20 inches, suitable for a variety of filters and water filtration application.

3-stage housing
Housing of 3-phase input and 1 3/4 inches in sizes 7, 10 and 20 inches, suitable for a variety of filters and water filtration application.

Dubai housing for high water
Single-phase housing for water treatment with high flow inputs 1/4 -1/2 – 1 and 2 inches in size 10 and 20 inches, suitable for the removal of sand and dust using special filters, gratings, polyester or Steel (RL. RL- A)

Jumbo housing
Jumbo housing 20-inch sizes and input of 1 to 2 inches for filter diameter of 4 to 45 inch Jumbo is 20 inches high, the housing for use in industrial applications with high performance and adequate water flow.

Resin, active coal, water softener, silica, water purifier replacement filters, replacement filters, water purifier, water purifier filter replacement method, the replacement filter household water purifier, water purifier replacement filters, filter water purifier filter water purifier, water purifier Eva filter, filter household water purifier, water purifier filters, filters for household water purifier, household water purifier how to replace filters