چگونه فیلترهای یک دستگاه تصفیه آب خانگی را تعویض کنیم ؟

تعويض فيلتر دستگاه تصفيه آب خانگی

  تعویض فیلترها بوسیله آچار مخصوص اینکار صورت می گیرد .

 – هنگام خرید دستگاه فروشنده موظف است یک عدد آچار مخصوص جهت تعویض فیلترها به شما بدهد .

– مرحله اول :

 ابتدا ورودی آب به دستگاه را ببندید .

 ورودی آب دستگاه توسط یک عدد شیرگازی کوچک با دسته آبی رنگ تامین می شود .

 – مرحله دوم :

 آچار مخصوص را برداشته ( مطابق شکل روبرو )

 هر آچار دارای چهار عدد دنده از داخل می باشد .

 * دستگاه را طوری قرار دهید تا کاملا به آن مسلط شوید .

 * سعی کنید تا دنده های داخل آچار به برآمدگی های بیرون مخزن فیلتر گیر کند .

 * سپس ، آچار را به جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مخزن فیلتر باز شود .

 * فیلتر را بیرون بیاورید و با فیلتر نو تعویض کنید .

 توجه : فقط زمانیکه قصد تعویض فیلتر به اصطلاح ذغالی ( فیلتر وسط ) را دارید قبل از اینکه آب را باز کنید تا داخل دستگاه به گردش در بیاید آنرا ابتدا بشویید .روش شستن این فیلتر کاملا تخصصی است و باید از سرویسکار خود بخواهید آنرا برای شما توضیح دهد.

Replacement filters can be done by dedicated wrench.

– When buying the seller is obligated to replace a number of filters to give a special wrench.
– First stage:
The water inlet close to the device.
Water input device by a number of small Shyrgazy with blue handle supplied.

  – Second step:
Remove the special wrench (Fig face)
Each wrench has four ribs on the inside.

  * Put the machine so you fully master.
* Try to gear wrench to bulge out into the filter tank stuck.
Then, the wrench to rotate clockwise to open the filter tank.
* Remove the filter and replace with a new filter.

Note:
Only long term plan to replace the charcoal filter (the filter) have
Before you open up the machine to circulate the water would wash it first.
Washing the filter is highly specialized and should ask the operator to explain to you

Industrial water treatment equipment, industrial water treatment equipment, industrial water treatment sales, soft water, water treatment, household water treatment Safe water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, home water treatment device Safewater, soft water treatment system installation procedure water, water site Safe, Safe water companies, water treatment machine salesSafe water, water purification soft water pricing, water agencies in Tehran,Safe, Safe water agency