مونتاژ و طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه آب صنعتی

ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی

در صنعت آب جهت مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به موقعیت جغرافیایی واحد صنعتی و آب در دسترس (آب چاه، رودخانه، شهرک صنعتی) آب موجود برای هر واحد صنعتی ممکن است از کیفت های مختلفی برخوردار باشد همچنین میزان مصرف هر کاربر بسیار متغییر است. لذا یک نوع دستگاه با سیستمی خاص نمی تواند پاسخگوی تمامی واحدهای صنعتی باشد. از این رو بهترین راهکار طراحی و مونتاژ دستگاه با توجه به شرایط فوق الذکر هر مشتری است.

 برای این کار اطلاعات اولیه ای که مشتری تهیه و اعلام میکند مانند: منبع و کیفیت اب در دسترس، میزان و نوع مصرف یا کیفیتی از آب که مورد نیاز است بسیار مهم و لازمه شروع کار است. مشتریان پس از راهنمایی کارشناسان و ارائه اطلاعات فوق، پیشنهاد ما را بصورت مکتوب در غالب یک پیش فاکتور با مشخصات فنی جهت تصمیم گیری نهایی دریافت خواهند نمود. و بعد از توافقات نهایی کار وارد مرحله اجرا و راه اندازی خواهد شد. مدت زمان لازم جهت مونتاژ و راه اندازی دستگاه و نحوه تسویه حساب طبق توافقات طرفین قبلا در پیش فاکتور اعلام خواهد شد.

Used by the industry for various purposes

And according to the geographic location of plant available water (wells, rivers, towns, industrial) water for each plant may
Be of different quality level for each user is highly variable.
Therefore, a device with a specific system can not respond to all industrial units. The best solution for the design and assembly due to the aforementioned circumstances of each client.

For this initial information that the client is prepared and published
Including the source and quality of available water, the amount and type of usage or quality of water that is required is a very important and necessary start.
And after the final agreement will enter into force and will be launched.

Snty, Sabvn, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Industrial ro, industrial water purifier, industrial water purifier Zabl, Mshhd, losses Shyraz, Industrial Water Purifier Water Purifier Water Purifier Industrial half price Snty,