کندانسور هوا خنک

کندانسور هوا خنک

کندانسور هوا خنک

این کندانسورها با استفاده از هوا عمل خنک کاری را انجام می دهند.

اطلاعات کلی

کندانسورهای هوا خنک از گردش هوا برای خنک کردن گازهای داغ استفاده می کنند. در مدل های بزرگتر اغلب یک یا دو فن هوا را به داخل میراند یا از آن خارج می کند. در مدل های کوچکتر اغلب از نیروی جاذبه برای گرش آب استفاده می کنند

طراحی تجهیزات

بخار داغ برای کندانس شدن از یک سری لوله های مسی پره دار عبور می کند. فن هوا را در اطراف لوله ها به گردش در می آورد و هوا گرمای بخار را می گیرد. در نتیجه بخار خنک شده و میعانات تشکیل می شود که باید تخلیه شوند.

کندانسورها می توانند یک یا دو مرحله ای باشند که نوع دو مرحله ای راندمان بالاتری دارد و گرانتر است.

    معایب کندانسور هوا خنک

    هنگامی که آب کندانس می شود در دمای پایین احتمال یخ زدگی وجود دارد

    مشکل در فراهم آوردن هوای تازه مورد نیاز

    احتمال زیر بار رفتن فن

    تغییر در درجه حرارت هوا ممکن است باعث نوسان در فشار سیستم گردد

این کندانسورها با گردش آب در لوله ها خنک کاری را انجام می دهند.

اطلاعات کلی

در اغلب کندانسورهای آب خنک، آب در لوله و بخار داغ در پوسته جریان دارد و تبادل حرارتی انجام می گیرد.

طراحی تجهیزات

در چیلرهای آب سرد، از اواپراتور  برای دفع حرارت استفاده می کنند و سپس از آب خنک کندانسور برای گرفتن حرارت اواپراتور استفاده می شود. آب بهتر از هوا حرارت را منتقل می کند و این باعث می شود که کندانسورهای آب خنک کوچکتر، ارزانتر و در مصرف انرژی مقرون به صرفه تر باشند.

Air-cooled condenser
The condenser uses cooling air to do.
General information
Air-cooled condensers of air circulation for cooling the hot gases are used. The larger models are often one or two fans pushing air into or out of it. Smaller models often whirligig of gravity for water use
Equipment design
Hot steam to condense a series of finned copper tube passes. Fan circulates air around the pipes and the steam will heat the air. The resulting vapor is cooled and liquefied form that must be evacuated.
Condenser can be a kind of two-step or two-step higher efficiency and is more expensive.

Disadvantages of air cooled condenser
When the water gets low temperature condensate is likely to freeze
The problem of providing fresh air needed
Likely to admit Fan
Changes in temperature may cause pressure fluctuations in the system
The condenser cooling water flow in pipes do.
General information
In most water-cooled condensers, steam and hot water pipes and heat exchange takes place in the shell.
Equipment design
The cooled water chillers, heat dissipation from the evaporator to the condenser cooling water they use and then used for heating the evaporator. Water transfers heat better than air, and this causes the cooling water to the condensers, smaller, cheaper and more affordable energy requirements.

Industrial water purification systems, air heating, cooling operation, fan, air-cooled water chillers, air cooled condenser, water cooled condensers, air circulation, heating, steam